INFRA Produkter

INFRA systemet är särskilt utvecklat för fjärrövervakning av byggarbetsplatser. Systemet erbjuder en mängd olika produkter för exakt mätning och övervakning av t.ex., vibration, buller, damm, luftstötvåg, sprickbildning, väder, temperatur mm.
Titta i vår produktkatalog eller ring oss så hjälper vi gärna till.

 

Bullermätare

Kabelbunden

Luftstötvågmätare

Kabelbunden

Digital datalogger

Datalogger
Kabelbunden

Digital datalogger

Data logger for comfort monitoring
Kabelbunden

Vill du veta mer?

Kontakta oss så ser vi till att hitta rätt produkter för dig

sales@sigicom.com08-449 97 50