Om oss

Sigicom är en ledande leverantör av mätutrustningsteknologi med ett stort antal företag som kunder och användare. Våra lösningar har levererats för användning i många nyckeluppgifter inom bygg- och anläggningsprojekt.

Ledande inom innovativ och datorstödd mätteknik

Sigicom etablerades 1981, och tack vare engagerade kunder har vi byggt upp ett starkt ingenjörskunnande och fått betydande industriell erfarenhet. Våra ingenjörer nyttjar ny teknologi i kombination med erfarenhet för att bygga bra och kostnadseffektiva lösningar. Sigicom kan även erbjuda professionella konsulttjänster från koncept till realisering av kundprodukter.

Vi tar fullt ansvar för allt som är komplext i våra kunders mätsystem. Därigenom frigörs egna resurser för “core business”. Vi tillhandahåller standardprodukter i kombination med kundanpassning för att optimera pris, prestanda, livslängd och leveransprecision.

Sigicom är ISO certifierade 9001 & 14001. Vi använder komponenter samt konstruktioner och tillverkningsmetoder som säkerställer hög tillförlitlighet även i svåra användningsmiljöer.

Kvalitetspolicy

Sigicom designar, utvecklar, producerar, kalibrerar, utför service, säljer och hyr ut mätutrustning. Företaget utvecklar och säljer även webapplikationer.

Sigicoms framgångar bygger på förmågan att på ett effektivt sätt skapa mervärde för kunden. Vår kvalitetspolicy definierar den strategi som Sigicoms medarbetare ska vidta för att skapa och upprätthålla långsiktiga relationer med nöjda kunder. Vi vill att våra kunder ska se oss som ett trovärdigt, engagerat och mycket professionellt företag.

Vi skall uppnå detta genom att:

 • Alltid arbeta för att uppfylla kundernas krav, förväntningar och behov
 • Upprätthålla en öppen och ärlig kommunikation med motiverade medarbetare, vilka samtliga är kompetenta teammedlemmar
 • Sträva efter en kontinuerlig förbättring av våra produkter och vårt ledningssystem
 • Uppfylla samtliga tillämpliga krav
 • Säkerställa att alla medarbetare förstår att deras beslut och handlingar påverkar kvaliteten på vårt arbete och våra tjänster
 • Tilldela resurser för att se till att kvalitetsmålen uppnås
 • Interagera med våra kunder, leverantörer och berörda föreningar

Miljöpolicy

Sigicom designar, utvecklar, producerar, kalibrerar, utför service, säljer och hyr ut mätutrustning. Företaget utvecklar och säljer även webapplikationer.

Sigicom ska i sin dagliga verksamhet genomföra strukturerade och hållbara miljöåtgärder för att minska miljöpåverkan. Vi ska strikt följa gällande miljölagar och förordningar.

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vår miljöprestanda och förebygga onödig miljöpåverkan genom att använda systematiska efterlevnads- och åtgärdsmiljöplaner.

Detta uppnås genom att:

 • Hushålla med resurser. Både för eget bruk och i våra produkter
 • Sortera avfall för återvinning
 • Ställa krav på våra leverantörer rörande miljöaspekter vid val av produkter
 • Gradvis fasa ut farliga ämnen och ersätta dem med mer miljövänliga alternativ
 • Uppfylla samtliga tillämpliga krav
 • Säkerställa att samtliga anställda har kunskap om grundläggande miljöfrågor så att vi alla kan leva upp till denna policy
 • Definiera och övervaka specifika miljömål
 • Utveckla produkter som minimerar våra kunders behov av att resa, är energieffektiva och miljövänliga

 

 

 

Karriär

Vi är alltid intresserade av nya intressanta
talanger – maila gärna ditt CV

Kontakter