Om oss

Sigicom är en ledande leverantör av mätutrustningsteknologi med ett stort antal företag som kunder och användare. Våra lösningar har levererats för användning i många nyckeluppgifter inom bygg- och anläggningsprojekt.

Ledande inom innovativ och datorstödd mätteknik

Sigicom etablerades 1981, och tack vare engagerade kunder har vi byggt upp ett starkt ingenjörskunnande och fått betydande industriell erfarenhet. Våra ingenjörer nyttjar ny teknologi i kombination med erfarenhet för att bygga bra och kostnadseffektiva lösningar. Sigicom kan även erbjuda professionella konsulttjänster från koncept till realisering av kundprodukter.

Vi tar fullt ansvar för allt som är komplext i våra kunders mätsystem. Därigenom frigörs egna resurser för “core business”. Vi tillhandahåller standardprodukter i kombination med kundanpassning för att optimera pris, prestanda, livslängd och leveransprecision.

Sigicom är ISO certifierade 9001 & 14001. Vi använder komponenter samt konstruktioner och tillverkningsmetoder som säkerställer hög tillförlitlighet även i svåra användningsmiljöer.

Verksamhetspolicy

Sigicom designar, utvecklar, tillverkar, kalibrerar, servar, säljer och hyr ut mätutrustning. Företaget utvecklar och säljer även webapplikationer.

Sigicoms framgångar bygger på förmågan att effektivt skapa mervärde för kunden. Vår policy definierar den inställning som Sigicoms anställda ska anamma för att kunna skapa och vidmakthålla långvariga relationer med nöjda kunder. Vi eftersträvar att våra kunder ska se oss som ett trovärdigt, hängivet och högprofessionellt företag.

Vi ska i vårat dagliga arbete genomföra strukturerade och hållbara miljöåtgärder i syfte att minska miljöpåverkan. Vi ska strikt följa gällande miljölagar och förordningar.

 Vi ska uppnå detta genom att:

 • Alltid arbeta för att möta våra kunders krav, förväntningar och behov
 • Upprätthålla en öppen och ärlig kommunikation med berörda parter
 • Ständigt förbättra våra produkter och vårt ledningssystem
 • Uppfylla samtliga relevanta krav
 • Försäkra oss om att alla medarbetare förstår att deras beslut och handlingar påverkar kvaliteten och miljöpåverkan av vårt arbete och våra tjänster
 • Hushålla med resurser samt sortera avfall för återvinning
 • Vi beaktar miljöaspekter samtidigt som vi ställer krav på våra leverantörer
 • Stegvis fasa ut skadliga ämnen och ersätta dem med alternativ som medför en mindre miljöpåverkan
 • Definiera och följa upp specifika mål
 • Fördela resurser för största måluppfyllelse
 • Säkerställa att samtliga anställda har kunskaper i enlighet med denna policy
 • Samarbeta med våra kunder, leverantörer och andra intressenter
 • Utveckla produkter som minimerar våra kunders resebehov, är energieffektiva samt har en mindre miljöpåverkan

Karriär

Vi är alltid intresserade av nya intressanta
talanger – maila gärna ditt CV

career@sigicom.com