Om oss

Sigicom är ett internationellt framgångsrikt företag i framkant av digital teknik. Vi har vuxit till att vara branschledande inom utveckling av mätsystem för omgivningspåverkan. Hos oss hittar du högkvalitativa och innovativa mätsystem för ljud, vibration och buller som klarar tuffa miljöer.

Innovation sedan 1981

Sigicom etablerades 1981, och tack vare engagerade kunder har vi byggt upp ett starkt ingenjörskunnande och fått betydande industriell erfarenhet. Våra ingenjörer nyttjar ny teknologi i kombination med erfarenhet för att bygga bra och kostnadseffektiva lösningar.

 

Vårt huvudkontor ligger i Älvsjö, strax söder om Stockholm, och det är här de flesta av oss jobbar. Vi har även kontor i Frankrike, Storbritannien, Kanada och USA och har nära kontakt med våra kollegor där.

 

Våra produkter

Vår filosofi

Fokuserad innovation som drivs av nära samarbete med våra kunder

Användare av INFRA-systemet utgörs av ett stort antal företag och kunder över hela världen. Vi fokuserar på ett kundnära samarbete där vår produktutveckling drivs av våra kunders behov.

Vårt ansvar

På Sigicom står hållbarhet för en inkluderande och flexibel arbetsplats där vi tillsammans arbetar för att bli bättre. Vi ska uppnå en hållbar arbetsplats genom att:

 • Möta våra kunders krav, förväntningar och behov
 • Upprätthålla en öppen och ärlig kommunikation
 • Ställa krav på våra leverantörer utifrån miljöaspekter
 • Fasa ut skadliga ämnen och ersätta dem med hållbara alternativ
 • Skapa en inkluderande arbetsplats med stor mångfald
 • Ha nolltolerans för diskriminering
 • Vara konservativ med resurser och sortera avfall för återvinning

Sigicom är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 sedan 2016.

Tidslinje

Vår historia

1981 Christer Svensson grundar företaget under namnet Signalteknik C. Svensson AB i Tullinge.

1994 Sigicom utvecklar för första gången fjärrstyrning av vibrationsmätare

2003 Sigicom påbörjar utvecklingen av INFRA-systemet

2011 Sigicom Inc. grundas i Colorado, USA och blir företagets första kontor utomlands

2011 INFRA Net lanseras

2013 Sigicom kliver in på den franska marknaden och öppnar kontor i Lyon

2017 Sigicom Ltd. grundas och öppnar kontor i England

2021 Sigicom Canada Inc. grundas i Ottawa

 

Läs mer om Sigicoms historia

Ledande inom innovativ och datorstödd mätteknik

Sigicom är leverantör och producent av INFRA-systemet, ett komplett mätsystem för omgivningspåverkan. Våra lösningar används i många nyckeluppgifter inom bygg- och anläggningsprojekt. Tack vare engagerade kunder har vi byggt upp ett starkt ingenjörskunnande och fått betydande industriell erfarenhet. Våra ingenjörer nyttjar ny teknologi i kombination med erfarenhet för att bygga bra och kostnadseffektiva lösningar. Sigicom kan även erbjuda professionella konsulttjänster från koncept till realisering av kundprodukter.

Vi tar fullt ansvar för allt som är komplext i våra kunders mätsystem. Därigenom frigörs egna resurser för “core business”. Vi tillhandahåller standardprodukter i kombination med kundanpassning för att optimera pris, prestanda, livslängd och leveransprecision.

Sigicom är ISO certifierade 9001 & 14001. Vi använder komponenter samt konstruktioner och tillverkningsmetoder som säkerställer hög tillförlitlighet även i svåra användningsmiljöer.

Verksamhetspolicy

Sigicom designar, utvecklar, tillverkar, kalibrerar, servar, säljer och hyr ut mätutrustning. Företaget utvecklar och säljer även webapplikationer.

Sigicoms framgångar bygger på förmågan att effektivt skapa mervärde för kunden. Vår policy definierar den inställning som Sigicoms anställda ska anamma för att kunna skapa och vidmakthålla långvariga relationer med nöjda kunder. Vi eftersträvar att våra kunder ska se oss som ett trovärdigt, hängivet och högprofessionellt företag.

Vi ska i vårat dagliga arbete genomföra strukturerade och hållbara miljöåtgärder i syfte att minska miljöpåverkan. Vi ska strikt följa gällande miljölagar och förordningar.

Vi ska uppnå detta genom att:

 • Alltid arbeta för att möta våra kunders krav, förväntningar och behov
 • Upprätthålla en öppen och ärlig kommunikation med berörda parter
 •  Ständigt förbättra våra produkter och vårt ledningssystem
 • Uppfylla samtliga relevanta krav
 • Försäkra oss om att alla medarbetare förstår att deras beslut och handlingar påverkar kvaliteten och miljöpåverkan av vårt arbete och våra tjänster
 • Hushålla med resurser samt sortera avfall för återvinning
 • Vi beaktar miljöaspekter samtidigt som vi ställer krav på våra leverantörer
 • Stegvis fasa ut skadliga ämnen och ersätta dem med alternativ som medför en mindre miljöpåverkan
 • Definiera och följa upp specifika mål
 • Fördela resurser för största måluppfyllelse
 • Säkerställa att samtliga anställda har kunskaper i enlighet med denna policy
 • Samarbeta med våra kunder, leverantörer och andra intressenter
 • Utveckla produkter som minimerar våra kunders resebehov, är energieffektiva samt har en mindre miljöpåverkan

Vill du veta mer?

Hur fungerar INFRA-systemet i din verksamhet?

Kontakta oss