INFRA Produkter

INFRA systemet är särskilt utvecklat för fjärrövervakning av byggarbetsplatser. Systemet erbjuder en mängd olika produkter för exakt mätning och övervakning av t.ex., vibration, buller, damm, luftstötvåg, sprickbildning, väder, temperatur mm.
Titta i vår produktkatalog eller ring oss så hjälper vi gärna till.

 

Trådlös

Vibration monitor

Trådlös triaxiell vibrationsmätare – INFRA C22

INFRA C22 är en trådlös triaxiell vibrationsmätare med en inbyggd digital triaxiell geofon och datalogger samt 4G modem med GPS position och tidssynkronisering. INFRA C22 mäter vibrationer från bygg- och anläggningsverksamhet, trafik och andra vibrationskällor.

Vibrationsmätaren är Sigicoms senaste innovation och är byggd på en helt ny maskinvaruplattform med hjälp av den senaste tekniken, som modulär kommunikation. Detta ger dig oöverträffad tillförlitlighet och framtidssäkring.

All mätning, filtrering och signalbehandling görs digitalt. Innan inspelningen startar väljer du den önskade standarden som presenteras under fliken Fjärrstyrning i INFRA Net (webbapplikation).
Vibrationsmätaren har en inbyggd GPS som gör att den kan tidssynkas och visa GPS-position. Du navigerar enkelt med hjälp av tangentbordet och färgdisplayen på instrumentet.

Den extremt låga strömförbrukning ger upp till fyra månaders batteritid och gör den dessutom kostnadseffektiv.

INFRA C22 arbetar tilsammans med INFRA Net (webbapplikation) på samma sätt som de övriga INFRA sensorerna och dataloggrarna.

Wireless vertikal vibration monitor - INFRA C20 - Sigicom

Trådlös vertikal vibrationsmätare – INFRA C20

INFRA C20  är en trådlös vertikal vibrationsmätare med en inbyggd digital geofon och datalogger samt 4G modem med GPS position och tidssynkronisering.INFRA C20 mäter vibrationer från bygg- och anläggningsverksamhet, trafik och andra vibrationskällor.

INFRA C20 är Sigicoms senaste innovation och är byggd på en helt ny maskinvaruplattform med hjälp av den senaste tekniken, som modulär kommunikation. Detta ger dig oöverträffad tillförlitlighet och framtidssäkring.

All mätning, filtrering och signalbehandling och görs digitalt. Innan inspelningen startar väljer du den önskade standarden som presenteras under fliken Fjärrstyrning i INFRA Net  (webbapplikation).
Vibrationsmätaren har en inbyggd GPS som gör att den kan tidssynkas visa GPS-position. Du navigerar enkelt med hjälp av tangentbordet och färgdisplayen på instrumentet.

Den  extremt låga strömförbrukning ger upp till sju månaders batteritid och gör den dessutom kostnadseffektiv.

INFRA C20 arbetar tilsammans med INFRA Net (webbapplikation) på samma sätt som de övriga INFRA sensorerna och dataloggrarna.

Measure Vibrations in Atex zone 1/21

Vibrationsmätare för ATEX zone 1/21 – INFRA C20/C22 Ex

INFRA C22 Ex mäter vibrationer i ATEX zone 1/21 – områden där det finns risk för explosiv atmosfär som till exempel raffinaderier och anläggningar för berarbetning av olja.

INFRA C22 Ex är designad för INFRA C20/C22 och har samma funktioner som INFRA C/20C22.

INFRA C22 Ex arbetar med INFRA Net (webbapplikation) på samma sätt som de övriga INFRA sensorerna och dataloggrarna.

Trådbunden

Vibrationsmätare

Vibrationsmätare – INFRA Point

INFRA Point är en vibrationsmätare med små robusta och spårbara sensorer (vertikalt eller triaxiell).

INFRA Point är byggd är på den nya hårdvaruplattformen som INFRA C2X är och ger en oöverträffad tillförlitlighet och framtidssäkring. Vibrationsmätaren har upp till 12 månaders batteritid, för den vertikala sensorn. Den fungerar med INFRA Net (webbapplikation) på samma sätt som de övriga dataloggrarna och seneorerna.

Med INFRA Point mäter du vibrationer från sprängning, pålning eller andra grundläggningsarbeten.

Du kan välja mellan en vertikal eller traxiell sensor.

INFRA Point mäter vibrationer enligt svensk, norsk och finländsk standard.

Denna produkt är endast för Svenska, Norska och Finska marknaden.

Data logger

Data logger – INFRA D10

INFRA D10 är en digital datalogger byggd på den nya hårdvaruplattformen vilken medför den senaste teknologin på marknaden. Den har hög lagringskapacitet och flexibla kommunikationsmöjligheter. INFRA D10 har ett inbyggt 4G modem med 3G och 2G fallback. All data lagras på minneskortet och skickas när nästa mobila uppkoppling sker. SMS kan skickas direkt från dataloggern till en eller flera mottagare. Både SMS och e-post kan skickas från INFRA Net.

Projektadministration, datapresentationer, rapporter, analyser och grafer genererar du enkelt via webapplikationen INFRA Net.

Vikt: 3.3 kg

Infra Data logger

Datalogger – INFRA D10 Micro

INFRA D10 Micro är en digital datalogger byggd på den nya hårdvaruplattformen vilken medför den senaste teknologin på marknaden. Loggern har ett inbyggt 4G modem med 3G och 2G fallback. INFRA D10 Micro drivs av ett blybatteri, med möjlighet att installera solpaneldörr för effektivare laddning. Loggern är innesluten i en robust låda (skyddsklass IP67) och kan monteras på väggar.
 
All data lagras på minneskortet och skickas när nästa mobila uppkoppling sker. SMS kan skickas direkt från dataloggern till en eller flera mottagare. Både SMS och e-post kan skickas från INFRA Net. 
 
Projektadministration, datapresentationer, rapporter, analyser och grafer genererar du enkelt via webapplikationen INFRA Net.
Vertical vibration sensor

Digital vertikal geofon – INFRA V10

INFRA V10 är en digital vertikal geofon som mäter vibrationer enligt många olika standarder. Den kan användas för mätning av vibrationer från sprängning, pålning, trafik, etc. Den kan även mäta acceleration som påverkar känslig utrustning.

 

Construction site monitoring

Digital triaxiell geofon – INFRA V12

INFRA V12 är en digital triaxiell geofon som mäter byggnadsvibrationer från bygg- och anläggningsverksamhet, trafik och andra vibrationskällor.

Mäter enligt de flesta vibrationsstandarder inklusive sprängning, pålning, komfort och känslig elektronisk utrustning.

Construction site monitor, mining

Luftstötvågmätare – INFRA S10/S11

INFRA S10/S11 är en luftstötsmätare och mäter luftstötvågor från tunnelsprängningar och dagbrott enligt Svensk Standard SS 02 52 10.

Extremt robust och miljötåligt utförande.

Noise monitor

Bullermätare – INFRA S50

INFRA S50 är en bullermätare som mäter bullerstörningar från byggverksamhet, trafik och mycket annat.

Den kopplas enkelt in till en INFRA D10 och mäter kontinuerligt maxvärde och ekvivalentnivå. När en inställd triggnivå överskrids spelas dessutom ett kort ljudklipp in. Detta kan sedan spelas upp och även frekvensanalyseras i INFRA Net. Mätområde 20-130 dBA/dBC.

Monitor dust

Dammätare – INFRA X20DM2

INFRA X20DM2 är en dammätare som mäter kontinuerligt partikelkoncentrationen i luften för PM10, PM2.5, PM1.0 samt TSP i fyra separata mätkanaler. Ansluts direkt till INFRA datalogger och komunicerar med INFRA Net.

Speed monitoring, radar

Speed radar – INFRA X20SR

INFRA Speed radar erbjuder ett bekvämt sätt att mäta hastighet på rörliga föremål.

Tillsammans med andra delar av INFRA-systemet möjliggörs övervakning av korrelationen mellan hastigheten på ett passerande objekt med resulterande miljöparametrar som buller och vibrationer.

Väderstation – INFRA X20WXT

INFRA X20WXT väderstation är en liten lättviktig högkvalitativ sensor som simultant mäter följande parametrar:

  • Vindhastighet
  • Vindriktning
  • Regnintensitet
  • Relativ fuktighet

Alla inställningar så som t.ex. intervalltid ställs in via INFRA Net och hanteras enkelt på distans.

Webbapplikation – INFRA Net

INFRA Net är ett webbaserat system för projektadministration och dataanalys som låter dig hantera ditt system och dina mätinstrument oavsett var du befinner dig. Sigicoms INFRA system har den stora fördelen att kunna fjärrstyras, vilket gör att du som mätkonsult får en total överblick över dina projekt och kan ta emot alarm, justera mätinställningar och statusnotiser utan att besöka byggarbetsplatsen. Genom att bygga, administrera och rapportera dina projekt i INFRA Net kommer du att spara tid och öka produktiviteten.

Har du läst vår katalog?

Gör det nu – Och låt oss veta om du behöver mer hjälp eller vägledning.

Läs i webbläsare

Letar du efter något särskilt?

Låt oss hjälpa dig att hitta rätt produkt

Kontakt