INFRA Produkter

INFRA systemet är särskilt utvecklat för fjärrövervakning av byggarbetsplatser. Systemet erbjuder en mängd olika produkter för exakt mätning och övervakning av t.ex., vibration, buller, damm, luftstötvåg, sprickbildning, väder, temperatur mm.
Titta i vår produktkatalog eller ring oss så hjälper vi gärna till.

 

Trådlös

Vibration monitor

Trådlös triaxiell vibrationsmätare – INFRA C22

INFRA C22 är en trådlös triaxiell vibrationsmätare med en inbyggd digital triaxiell geofon och datalogger samt 4G modem med GPS position och tidssynkronisering. INFRA C22 mäter vibrationer från bygg- och anläggningsverksamhet, trafik och andra vibrationskällor.

Vibrationsmätaren är Sigicoms senaste innovation och är byggd på en helt ny maskinvaruplattform med hjälp av den senaste tekniken, som modulär kommunikation. Detta ger dig oöverträffad tillförlitlighet och framtidssäkring.

All mätning, filtrering och signalbehandling och görs digitalt. Innan inspelningen startar väljer du den önskade standarden som presenteras under fliken Fjärrstyrning i INFRA Net (webbapplikation).
Vibrationsmätaren har en inbyggd GPS som gör att den kan tidssynkas visa GPS-position. Du navigerar enkelt med hjälp av tangentbordet och färgdisplayen på instrumentet.

Den  extremt låga strömförbrukning ger upp till fyra månaders batteritid och gör den dessutom kostnadseffektiv.

INFRA C22 arbetar tilsammans med INFRA Net (webbapplikation) på samma sätt som de övriga INFRA sensorerna och dataloggrarna.

Wireless vertikal vibration monitor - INFRA C20 - Sigicom

Trådlös vertikal vibrationsmätare – INFRA C20

INFRA C20  är en trådlös vertikal vibrationsmätare med en inbyggd digital geofon och datalogger samt 4G modem med GPS position och tidssynkronisering.INFRA C20 mäter vibrationer från bygg- och anläggningsverksamhet, trafik och andra vibrationskällor.

INFRA C20 är Sigicoms senaste innovation och är byggd på en helt ny maskinvaruplattform med hjälp av den senaste tekniken, som modulär kommunikation. Detta ger dig oöverträffad tillförlitlighet och framtidssäkring.

All mätning, filtrering och signalbehandling och görs digitalt. Innan inspelningen startar väljer du den önskade standarden som presenteras under fliken Fjärrstyrning i INFRA Net  (webbapplikation).
Vibrationsmätaren har en inbyggd GPS som gör att den kan tidssynkas visa GPS-position. Du navigerar enkelt med hjälp av tangentbordet och färgdisplayen på instrumentet.

Den  extremt låga strömförbrukning ger upp till sju månaders batteritid och gör den dessutom kostnadseffektiv.

INFRA C20 arbetar tilsammans med INFRA Net (webbapplikation) på samma sätt som de övriga INFRA sensorerna och dataloggrarna.

Measure Vibrations in Atex zone 1/21

Vibrationsmätare för ATEX zone 1/21 – INFRA C22 Ex

INFRA C22 Ex mäter vibrationer i ATEX zone 1/21 – områden där det finns risk för explosiv atmosfär som till exempel raffinaderier. och anläggningar för berarbetning av olja.

INFRA C22 Ex är designad för INFRA C22 och har samma funktioner som INFRA C22.

INFRA C22 Ex arbetar med INFRA Net (webbapplikation) på samma sätt som de övriga INFRA sensorerna och dataloggrarna.

Trådbunden

Vibrationsmätare

Vibrationsmätare – INFRA Point

INFRA Point är en vibrationsmätare med små robusta och spårbara sensorer (vertikalt eller triaxiell).

INFRA Point är byggd är på den nya hårdvaruplattformen som INFRA C2X är och ger en oöverträffad tillförlitlighet och framtidssäkring. Vibrationsmätaren har upp till 12 månaders batteritid, för den vertikala sensorn. Den fungerar med INFRA Net (webbapplikation) på samma sätt som de övriga dataloggrarna och seneorerna.

Med INFRA Point mäter du vibrationer från sprängning, pålning eller andra grundläggningsarbeten.

Du kan välja mellan en vertikal eller traxiell sensor.

INFRA Point mäter vibrationer enligt svensk, norsk och finländsk standard.

Denna produkt är endast för Svenska, Norska och Finska marknaden.

Vertical vibration sensor

Digital vertikal geofon – INFRA V10

INFRA V10 är en digital vertikal geofon som mäter vibrationer enligt många olika standarder. Den kan användas för mätning av vibrationer från sprängning, pålning, trafik, etc. Den kan även mäta acceleration som påverkar känslig utrustning.

 

Construction site monitoring

Digital triaxiell geofon – INFRA V12

INFRA V12 är en digital triaxiell geofon som mäter byggnadsvibrationer från bygg- och anläggningsverksamhet, trafik och andra vibrationskällor.

Mäter enligt de flesta vibrationsstandarder inklusive sprängning, pålning, komfort och känslig elektronisk utrustning.

Construction site monitor, mining

Luftstötvågmätare – INFRA S10/S11

INFRA S10/S11 är en luftstötsmätare och mäter luftstötvågor från tunnelsprängningar och dagbrott enligt Svensk Standard SS 02 52 10.

Extremt robust och miljötåligt utförande.

Noise monitor

Bullermätare – INFRA S50

INFRA S50 är en bullermätare som mäter bullerstörningar från byggverksamhet, trafik och mycket annat.

Den kopplas enkelt in till en INFRA Master/Mini/Micro och mäter kontinuerligt maxvärde och ekvivalentnivå. När en inställd triggnivå överskrids spelas dessutom ett kort ljudklipp in. Detta kan sedan spelas upp och även frekvensanalyseras i INFRA Net. Mätområde 20-130 dBA/dBC.

Omgivningspåverkan

Datalogger – INFRA Micro

INFRA Micro är en komplett digital datalogger med hög kapacitet, datalagring och flexibla kommunikations-möjligheter.
Data skickas automatiskt via internt eller externt modem till en databas på Internet. Data sänds på schemalagda tider och när en trigger har inträffat.

SMS med händelsen kan skickas direkt från instrumentet till ett antal mobiltelefoner.

Projekt administration, presentation av data, rapporter, analys och grafer kan lätt utföras med INFRA Net.

INFRA Micro strömförsörjs genom en intern blyackumulator.

Monitor dust

Dammätare – INFRA X20DM2

INFRA X20DM2 är en dammmätare som mäter kontinuerligt partikelkoncentrationen i luften för PM10, PM2.5, PM1.0 samt TSP i fyra separata mätkanaler. Ansluts direkt till INFRA datalogger och komunicerar med INFRA Net.

INFRA Gas monitor Sigicom

Gasmätare – INFRA GM

INFRA GM – En gasmonitor som mäter skadliga koncentrationer av gaser vid exempelvis byggarbetplats, trafik för att skydda arbetstagare och säkerställa att bestämmelser följs, t.ex. luftkvalitetsdirektivet, INFRA-systemet kan övervaka och dokumentera luftkvaliteten.

Speed monitoring, radar

Speed radar – INFRA X20SR

INFRA Speed radar erbjuder ett bekvämt sätt att mäta hastighet på rörliga föremål.

Tillsammans med andra delar av INFRA-systemet möjliggörs övervakning av korrelationen mellan hastigheten på ett passerande objekt med resulterande miljöparametrar som buller och vibrationer.

Väderstation – INFRA X20WXT

INFRA X20WXT väderstation är en liten lättviktig högkvalitativ sensor som simultant mäter följande parametrar:

  • Vindhastighet
  • Vindriktning
  • Regnintensitet
  • Relativ fuktighet

Alla inställningar så som t.ex. intervalltid ställs in via INFRA Net och hanteras enkelt på distans.

Data logger

Data logger – INFRA D10

INFRA D10 är en digital datalogger byggd på den nya hårdvaruplattformen vilken medför den senaste teknologin på marknaden. Den har hög lagringskapacitet och flexibla kommunikationsmöjligheter. INFRA D10 har ett inbyggt 4G modem med 3G och 2G fallback. All data lagras på minneskortet och skickas när nästa mobila uppkoppling sker. SMS kan skickas direkt från dataloggern till en eller flera mottagare. Både SMS och e-post kan skickas från INFRA Net.

Projektadministration, datapresentationer, rapporter, analyser och grafer genererar du enkelt via webapplikationen INFRA Net.

Vikt: 3.3 kg

Remote monitoring

Webbapplikation – INFRA Net

Med vår webbapplikation INFRA Net kan du se realtidsdata och få information från ditt INFRA system online. Det är enkelt att hantera ett stort antal instrument med INFRA Net. Genom att bygga, administrera och rapportera dina projekt i INFRA Net kommer du att spara tid och öka produktiviteten.

Baserat på projekt och mätpunkter kan du lätt hämta dina rapporter i PDF format som sedan kan skickas direkt till dina kunder.

Webbapplikationen innehåller en kraftfull analysfunktion som gör det möjligt att generera olika typer av diagram och kurvor. INFRA Nets fjärrstyrning ger dig möjlighet att ändra mätinställningar, ansluta uppkopplingsscheman och mycket mer direkt från ditt kontor eller var du befinner dig och har en Internet anslutning. Live presentation av data och varningar/larm överförs från vår server via e-mail eller SMS direkt till dig.

Har du läst vår katalog?

Gör det nu – Och låt oss veta om du behöver mer hjälp eller vägledning.

Ladda nerLäs i webbläsare

Letar du efter något särskilt?

Låt oss hjälpa dig att hitta rätt produkt

Kontakt