INFRA Produkter

INFRA systemet är särskilt utvecklat för fjärrövervakning av byggarbetsplatser. Systemet erbjuder en mängd olika produkter för exakt mätning och övervakning av t.ex., vibration, buller, damm, luftstötvåg, sprickbildning, väder, temperatur mm.
Titta i vår produktkatalog eller ring oss så hjälper vi gärna till.

 

Trådlös

Vibration monitoring, construction site monitoring

INFRA C22

INFRA C22  är en trådlös vibrationsmätare med en inbyggddigital triaxiell geofonoch datalogger, med GSM/GPRS kommunikation i samma kompakta enhet. Den mäter vibrationer från bygg- och anläggningsverksamhet, trafik och andra vibrationskällor.

INFRA C22 är Sigicoms senaste innovation och är byggd på en helt ny maskinvaruplattform med hjälp av den senaste tekniken, som modulär kommunikation. Detta ger dig oöverträffad tillförlitlighet och framtidssäkring.

All mätning, filtrering och signalbehandling och görs digitalt. Innan inspelningen startar väljer du den önskade standarden som presenteras under fliken Fjärrstyrning i INFRA Net.

Den har en extremt låg strömförbrukning och som ger den en batteritid på upp till fyra månader.

INFRA C22 arbetar med INFRA Net på samma sätt som de övriga INFRA sensorerna och dataloggrarna.

INFRA C20

INFRA C20 är en trådlös vibrationsmätare med endigital vertikal geofon, med inbyggd datalogger GSM/GPRS kommunikation i samma kompakta enhet. Den mäter vibrationer från bygg- och anläggningsverksamhet, trafik och andra vibrationskällor.

INFRA C20 är Sigicoms senaste innovation och är byggd på en helt ny maskinvaruplattform med hjälp av den senaste tekniken, som modulär kommunikation. Detta ger dig oöverträffad tillförlitlighet och framtidssäkring.

All mätning, filtrering och signalbehandling och görs digitalt. Innan inspelningen startar väljer du den önskade standarden som presenteras under fliken Fjärrstyrning i INFRA Net.

Den har en extremt låg strömförbrukning och som ger den en batteritid på upp till sju månader.

INFRA C20 arbetar med INFRA Net på samma sätt som de övriga INFRA sensorerna och dataloggrarna.

sigicom-infra-c12-digital-tradlos-triaxiell-vibrationsmatare

INFRA C12

INFRA C12 är en trådlös digital triaxiell geofon, med inbyggd datalogger GSM/GPRS kommunikation i samma kompakta enhet. All mätning, filtrering och signalbehandling och görs digitalt. Innan inspelningen startar väljer du den önskade standarden som presenteras under fliken Fjärrstyrning i INFRA Net.

INFRA C12 arbetar med INFRA Net på samma sätt som de övriga INFRA sensorerna och dataloggrarna.

sigicom-infra-c10-remote-digital-tradlos-vertikal-geofon-och-datalogger-vibrations-matare

INFRA C10

INFRA C10 är en trådlös digital vertikal geofon, med inbyggd datalogger GSM/GPRS kommunikation i samma kompakta enhet. All mätning, filtrering och signalbehandling görs digitalt. Innan mätningen startar väljer du den önskade standarden som presenteras under fliken Fjärrstyrning i INFRA Net.

INFRA C10 arbetar med INFRA Net på samma sätt som de övriga INFRA sensorerna och dataloggrarna.

INFRA C22 Ex for vibrations in explosive atmospheres, Sigicom, Vibration, Refineries, Petroleum processing plants

INFRA C22 Ex

INFRA C22 Ex mäter vibrationer i områden där det finns risk för explosiv atmosfär som till exempel raffinaderier. och anläggningar för berarbetning av olja.

Infra C22 Ex är designad för INFRA C22 och har samma funktioner som INFRA C22 EX.

Trådbunden

INFRA Point

INFRA Point är en vibrationsmätare med små robusta och spårbara sensorer (vertikalt eller triaxiell).

INFRA Point är byggd är byggd på den nya hårdvaruplattformen som INFRA C2X är och ger en oöverträffad tillförlitlighet och framtidssäkring. Vibrationsmätaren har upp till 12 månaders batteritid, för den vertikala sensorn och fungerar med INFRA Net på samma sätt som de övriga dataloggrarna och seneorerna.

Med INFRA Point mäter du vibrationer från sprängning, pålning eller andra grundläggningsarbeten.

INFRA Point mäter vibrationer enligt svensk, norsk och finländsk standard.

INFRA V10

INFRA V10 är en digital vertikal geofon som mäter vibrationer enligt många olika standarder. Den kan användas för mätning av vibrationer från sprängning, pålning, trafik, etc. Den kan även mäta acceleration som påverkar känslig utrustning.

 

INFRA V12

INFRA V12 är en digital triaxiell geofon som mäter byggnadsvibrationer från bygg- och anläggningsverksamhet, trafik och andra vibrationskällor.

Mäter enligt de flesta vibrationsstandarder inklusive sprängning, pålning, komfort och känslig elektronisk utrustning.

INFRA S10/S11

INFRA S10/S11 mäter luftstötvågor från tunnelsprängningar och dagbrott enligt Svensk Standard SS 02 52 10.

Extremt robust och miljötåligt utförande.

INFRA S50

INFRA S50 kan mäta bullerstörningar från byggverksamhet, trafik och mycket annat.

Den kopplas enkelt in till en INFRA Master/Mini/Micro och mäter kontinuerligt maxvärde och ekvivalentnivå. När en inställd triggnivå överskrids spelas dessutom ett kort ljudklipp in. Detta kan sedan spelas upp och även frekvensanalyseras i INFRA Net. Mätområde 20-130 dBA/dBC.

Speed monitoring, radar

INFRA X20SR

INFRA Speed Radar erbjuder ett bekvämt sätt att mäta hastighetrörliga föremål.

Tillsammans med andra delar av INFRA-systemet möjliggörs övervakning av korrelationen mellan hastigheten på ett passerande objekt med resulterande miljöparametrar som buller och vibrationer.

INFRA X20DM2

INFRA X20DM2 är en dammmätare som mäter kontinuerligt partikelkoncentrationen i luften för PM10, PM2.5, PM1.0 samt TSP i fyra separata mätkanaler. Ansluts direkt till INFRA Master/Mini/Micro.

INFRA X20WXT

INFRA X20WXT väder station är en liten lättviktig högkvalitativ sensor som simultant mäter följande parametrar:

  • Vindhastighet
  • Vindriktning
  • Regnintensitet
  • Relativ fuktighet

Alla inställningar så som t.ex. intervalltid ställs in via INFRA Net och hanteras lätt på distans.

Infra-Master-Datalogger-Matinstrument

INFRA Master

INFRA Master är en komplett datalogger med GSM-kommunikationsenhet och med ett stort internt minne.

Den har ett integrerat trippelbands GSM (900/1800/1900) och en inbyggd GSM-antenn. Sigicom INFRA Master är en ekonomisk mångkanals masterenhet för vibration, buller, luftstötvåg, lutning, rörelse, grundvattennivå och mycket mer. INFRA Master väger 7 kilo och strömförsörjs genom en intern blyackumulator.

INFRA Mini

INFRA Mini är en komplett datalogger med GSM och ett stort internt minne.

Den har ett integrerat tripleband GSM (900/1800/1900). Sigicom INFRA Mini är en ekonomisk mångkanals masterenhet för vibration, buller, luftstötvåg, lutning, rörelse, grundvattennivå och mycket mer. INFRA Mini drivs med alkaliska batterier och har lång drifttid. Vikt 3,5 kg.

INFRA Micro

INFRA Micro är en komplett digital datalogger med hög kapacitet, datalagring och flexibla kommunikations-möjligheter.
Data skickas automatiskt via internt eller externt modem till en databas på Internet. Data sänds på schemalagda tider och när en trigger har inträffat.

SMS med händelsen kan skickas direkt från instrumentet till ett antal mobiltelefoner.

Projekt administration, presentation av data, rapporter, analys och grafer kan lätt utföras med INFRA Net.

INFRA Micro strömförsörjs genom en intern blyackumulator.

INFRA Net

Med vår mjukvara INFRA Net kan du se realtidsdata och få information från ditt INFRA system online. Det är enkelt att hantera ett stort antal instrument med INFRA Net. Genom att bygga, administrera och rapportera dina projekt i INFRA Net kommer du att spara tid och öka produktiviteten.

Baserat på projekt och mätpunkter kan du lätt hämta dina rapporter i PDF format som sedan kan skickas direkt till dina kunder.

Mjukvaran innehåller en kraftfull analysfunktion som gör det möjligt att generera olika typer av diagram och kurvor. INFRA Nets fjärrstyrning ger dig möjlighet att ändra mätinställningar, ansluta uppkopplingsscheman och mycket mer direkt från ditt kontor eller var du befinner dig och har en Internet anslutning. Live presentation av data och varningar/larm överförs från vår server via e-mail eller SMS direkt till dig.

Har du läst vår katalog?

Gör det nu – Och låt oss veta om du behöver mer hjälp eller vägledning.

Ladda nerLäs i webbläsare

Letar du efter något särskilt?

Låt oss hjälpa dig att hitta rätt produkt

Kontakt