Kabelbunden
INFRA S10/S11

Luftstötvågmätare

INFRA S10/S11 är en luftstötsmätare som mäter luftstötvågor från tunnelsprängningar och dagbrott enligt nationella och internationella standarder. INFRA S11 mäter luftstötar och tryck i ett högre intervall. INFRA S10 och S11 mäter både maximala värden för varje minut och ett komplett luftstötsintervall. Designad för vertikal montering på vägg, stolpe eller tripod. 

  • Extremt robust and skyddad för att användas i utomhusmiljö 
  • Mäter både intervalldata och total mäthistorik 
  • Hantera, ställ in och styr på distans från din dator eller mobiltelefon

 

Kabelbunden

Problemfri mätning och övervakning

Sprängning

Rivning

Tunnelbygge

Pålning

Omgivningspåverkan

Nyckelfunktioner

Digital - Luftstötsmätaren har en inbyggd digital signalprocessor som bearbetar inkommande data i realtid, enligt vald standard.
Robust design - INFRA S10/S11 är byggd med en innovativ sensorteknologi för att säkerställa en extremt tålig och robust luftstötsmätare.
Enkel montering - Olika accessoarer för montering finns tillgängliga från Sigicom för montering på vägg, stolpe eller tripod.

INFRA Net

INFRA Net ger dig full tillgång till dina projekt

INFRA Net är ett webbaserat system för projektadministration och dataanalys som låter dig hantera INFRA S10/S11 och dina övriga mätinstrument oavsett var du befinner dig. Sigicoms INFRA system har den stora fördelen att kunna fjärrstyras, vilket gör att du som mätkonsult får en total överblick över dina projekt och kan ta emot alarm, justera mätinställningar och statusnotiser utan att besöka enheten.

 

Eftersom INFRA Net tillåter dig att fjärrstyra din utrustning sparar du både restid och drivmedel för att ta dig till mätaren. De ekonomiska och miljömässiga fördelarna är många och du kan ägna mer tid åt din övriga kärnverksamhet.

 

Kundcase

Tunnelbygge under historiska byggnader

Under byggnationen av citybanan i Stockholm utfördes sprängningar i nära anslutning till historiska byggnader, bland annat sprängdes det för järnvägstunnel just under Gustav Vasa kyrka. Kyrkan är en av stadens största kyrkor med sina 1200 platser och 60 meter höga kyrktorn. Under den tid som byggnationen av citybanan pågick användes INFRA-systemet för att mäta vibration, buller och luftstötsvågor.

 

Vill du veta mer?

Hur fungerar INFRA-systemet i din verksamhet?

Kontakta oss

Pålitlighet

INFRA S10/S11 har en inbyggd digital signalprocessor. Signalprocessorn hanterar all inkommande data i realtid enligt vald standard. Du lägger enkelt till nya standarder genom att uppdaterad instrumentets mjukvara. Detta ger en oöverträffad pålitlighet och framtidssäkring. Vi rekommenderar att instrumentet skickas till Sigicom för kalibrering var 12:e månad (var 24:e månad vid långtidsmätning). Instrumentet har ett internt minne för identidet, kalibreringsfaktorer, kalibreringsdatum, och så vidare. Sigiom utför kalibrering på våra kontor i Stockholm, London, Caen och Colorado och erbjuder korta leveranstider. Läs mer om kalibrering under Support.

Användningsområden

Mätning av omgivningspåverkan är en viktig del av vårt samhälle och bedrivs inom många projekt och situationer. Vid sprängarbete för tunnlar, tunnelbana, bebyggelse, och så vidare, är det viktigt att mäta vibrationer, damm, luftstötsvågor, och så vidare, för att försäkra sig om att omgivningen och byggnader inte skadas, samt att människor inte störs. Komfortmätning är en viktig aspekt inom omgivningspåverkan eftersom människor ofta bor nära byggarbetsplatser i urbana miljöer.

Hållbarhet

INFRA S10/S11 luftstötvågmätare kommer i en mycket robust och tålig design med IP67 skyddsklass, och är gjord för ett långt serviceliv i utmanande miljöer. Sensorn är byggd i ett vattentätt anodiserad aluminiumhus med hål för genomgående bultar i två riktningar. INFRA S10/S11 är extremt hållbar med en hög tolerans från stötar och fungerar i temperaturer från -20 till +50 grader Celsius.

Enkel och snabb montering

INFRA S10/S11 monteras smidigt och enkelt på plats på bara några minuter. Efter att mätinstrumentet monterats där den skall mäta går det snabbt att komma igång med mätningen. All mätning, filtrering och signalbehandling sker digitalt och i webbapplikationen INFRA Net väljer du önskad mätstandard. I INFRA Net kan du justera dina inställningar och se all mätdata från samtliga mätare i ditt projekt.

Jobba från distans

Hantera dina sensorer från distans via din dator, telefon eller surfplatta i INFRA Net. Tack vare INFRA Net kan du öka din effektivitet och minska klimatpåverkan. Eftersom INFRA Net tillåter dig att fjärrstyra din utrustning sparar du både restid och drivmedel för att ta dig till mätaren. De ekonomiska och miljömässiga fördelarna är många och du kan ägna mer tid åt din övriga kärnverksamhet. Med INFRA Net kan du bland annat ta emot alarm, justera mätinställningar och statusnotiser utan att besöka mätaren.

Standarder

Att investera i Sigicoms mätsystem är en klok investering för framtiden. Sensorer och dataloggrar inom INFRA-systemet är förinstallerade med många olika mätstandarder vilket underlättar för användning av mätarna i projekt över hela världen. Ladda ner INFRA S10/S11 datablad för ytterligare information. Kontakta oss för att ta reda på hur INFRA-systemet bäst används för ditt projekt