Dokument

Om du söker specifik information gällande någon av våra produkter tveka inte att kontakta antingen en säljare och eller om du finner det i produktbladet nedan.

 

Trådlös triaxiell vibrationsmätare – INFRA C22

INFRA C22 är en trådlös triaxiell vibrationsmätare med en inbyggd digital triaxiell geofon och datalogger samt 4G modem med GPS position och tidssynkronisering.

Trådlös vertikal vibrationsmätare – INFRA C20

INFRA C20 är en trådlös vertikal vibrationsmätare med en inbyggd digital triaxiell geofon och datalogger samt 4G modem med GPS position och tidssynkronisering.

Trådlös triaxiell vibrationsmätare – INFRA C12

INFRA C12 är en trådlös triaxiell vibrationsmätare med inbyggd datalogger, och inbyggd GSM/GPRS kommunikation i samma kompakta enhet.

Trådlös vertikal vibrationsmätare – INFRA C10

INFRA C10 är en trådlös vertikal vibrationsmätare med inbyggd datalogger, och inbyggd GSM/GPRS kommunikation i samma kompakta enhet.

Vibrationsmätare för ATEX zone – INFRA C22 Ex

INFRA C22 Ex mäter vibrationer i ATEX zone 1/21 – områden där det finns risk för explosiv atmosfär som till exempel raffinaderier och anläggningar för berarbetning av olja.

Vibrationsmätare – INFRA Point

INFRA Point är en vibrationsmätare med små robusta och spårbara sensorer (vertikalt eller triaxiell).

Digital triaxiell geofon – INFRA V12

INFRA V12 är en digital triaxiell geofon som mäter vibrationer från bygg- och anläggningsverksamhet, trafik och andra vibrationskällor.

Digital vertikal geofon – INFRA V10

INFRA V10 är en digital vertikal geofon som mäter vibrationer enligt många olika standarder. Den kan användas för mätning av vibrationer från sprängning, pålning, trafik.

Datalogger – INFRA Mini

INFRA Mini är en komplett datalogger med 3G och ett stort internt minne. Finns både med litium-ion eller alkalisk batterdrift.

Datalogger – INFRA Master

INFRA Master är en komplett datalogger med inbyggnads GSM/GPRS modem och inbyggad GSM antenn. Loggern har två stycken utgående kontakter för anslutning av INFRA busskabel.

Datalogger – INFRA Micro

INFRA Micro är en komplett digital datalogger för komfortmätning. Den har hög kapacitet, datalagring och flexibla kommunikations-möjligheter. INFRA Micro strömförsörjs genom en intern blyackumulator.