Dokument

Om du söker specifik information gällande någon av våra produkter tveka inte att kontakta antingen en säljare och eller om du finner det i produktbladet nedan.

 

Trådlös triaxiell vibrationsmätare – INFRA C22

INFRA C22 är en trådlös triaxiell vibrationsmätare med en inbyggd digital triaxiell geofon och datalogger samt 4G modem med GPS position och tidssynkronisering.

Trådlös vertikal vibrationsmätare – INFRA C20

INFRA C20 är en trådlös vertikal vibrationsmätare med en inbyggd digital triaxiell geofon och datalogger samt 4G modem med GPS position och tidssynkronisering.

Vibrationsmätare för ATEX zone – INFRA C22 Ex

INFRA C22 Ex mäter vibrationer i ATEX zone 1/21 – områden där det finns risk för explosiv atmosfär som till exempel raffinaderier och anläggningar för berarbetning av olja.

Vibrationsmätare – INFRA Point

INFRA Point är en vibrationsmätare med små robusta och spårbara sensorer (vertikalt eller triaxiell).

Digital triaxiell geofon – INFRA V12

INFRA V12 är en digital triaxiell geofon som mäter vibrationer från bygg- och anläggningsverksamhet, trafik och andra vibrationskällor.

Digital vertikal geofon – INFRA V10

INFRA V10 är en digital vertikal geofon som mäter vibrationer enligt många olika standarder. Den kan användas för mätning av vibrationer från sprängning, pålning, trafik.

Datalogger – INFRA D10

INFRA D10 är en digital datalogger byggd på den nya hårdvaruplattformen vilken medför den senaste teknologin på marknaden. Den har hög lagringskapacitet och flexibla kommunikationsmöjligheter. INFRA D10 har ett inbyggt 4G modem med 3G och 2G fallback.