Dokument

Om du söker specifik information gällande någon av våra produkter tveka inte att kontakta antingen en säljare och eller om du finner det i produktbladet nedan.

 

Bullermätare – INFRA S50

INFRA S50 är en bullermätare som mäter bullerstörningar från byggverksamhet, trafik och mycket annat.
Den kopplas enkelt till en datalogger och kommunicerar med INFRA Net.

Luftstötvågsmätare – INFRA S10/S11

INFRA S10/S11 mäter luftstötvågor från tunnelsprängningar och dagbrott enligt Svensk Standard SS 02 52 10.

Datalogger – INFRA Mini

INFRA Mini är en komplett datalogger med 3G och ett stort internt minne. Finns både med litium-ion eller alkalisk batterdrift.

Datalogger – INFRA Master

INFRA Master är en komplett datalogger med inbyggnads GSM/GPRS modem och inbyggad GSM antenn. Loggern har två stycken utgående kontakter för anslutning av INFRA busskabel.

Datalogger – INFRA Micro

INFRA Micro är en komplett digital datalogger för komfortmätning. Den har hög kapacitet, datalagring och flexibla kommunikations-möjligheter. INFRA Micro strömförsörjs genom en intern blyackumulator.