Dokument

Om du söker specifik information gällande någon av våra produkter tveka inte att kontakta antingen en säljare och eller om du finner det i produktbladet nedan.

 

Bullermätare – INFRA S50

INFRA S50 är en bullermätare som mäter bullerstörningar från byggverksamhet, trafik och mycket annat.
Den kopplas enkelt till en datalogger och kommunicerar med INFRA Net.

Luftstötvågsmätare – INFRA S10/S11

INFRA S10/S11 mäter luftstötvågor från tunnelsprängningar och dagbrott enligt Svensk Standard SS 02 52 10.

Datalogger – INFRA D10

INFRA D10 är en digital datalogger byggd på den nya hårdvaruplattformen vilken medför den senaste teknologin på marknaden. Den har hög lagringskapacitet och flexibla kommunikationsmöjligheter. INFRA D10 har ett inbyggt 4G modem med 3G och 2G fallback.