Dokument

Om du söker specifik information gällande någon av våra produkter tveka inte att kontakta antingen en säljare och eller om du finner det i produktbladet nedan.

 

Dammätare – INFRA X20DM2

INFRA X20DM2 är en dammätare och mäter kontinuerligt partikelkoncentrationen i luften för PM10, PM2.5, PM1.0 samt TSP i fyra separata mätkanaler. Ansluts direkt till INFRA D10.

Gasmätare – INFRA GM

INFRA GM är en gasmätare som mäter gaser för att skydda arbetstagare och säkerställa att bestämmelser följs,
t.ex. luftkvalitetsdirektivet, INFRA-systemet kan övervaka och dokumentera luftkvaliteten. Skadliga koncentrationer av gaser kan uppstå under konstruktion.

Speed radar – INFRA X20SR

INFRA Speed radar erbjuder ett bekvämt sätt att mäta hastighet på rörliga föremål.

Väderstation – INFRA X20WXT

INFRA X20WXT väderstation är en liten lättviktig högkvalitativ sensor som simultant mäter följande parametrar: vindhastighet, vindriktning, regnintensitet och relativ fuktighet.

Datalogger – INFRA D10

INFRA D10 är en digital datalogger byggd på den nya hårdvaruplattformen vilken medför den senaste teknologin på marknaden. Den har hög lagringskapacitet och flexibla kommunikationsmöjligheter. INFRA D10 har ett inbyggt 4G modem med 3G och 2G fallback.