Dokument

Om du söker specifik information gällande någon av våra produkter tveka inte att kontakta antingen en säljare och eller om du finner det i produktbladet nedan.

 

Datalogger – INFRA Mini

INFRA Mini är en komplett datalogger med 3G och ett stort internt minne. Finns både med litium-ion eller alkalisk batterdrift.

Datalogger – INFRA Master

INFRA Master är en komplett datalogger med inbyggnads GSM/GPRS modem och inbyggad GSM antenn. Loggern har två stycken utgående kontakter för anslutning av INFRA busskabel.

Datalogger – INFRA Micro

INFRA Micro är en komplett digital datalogger för komfortmätning. Den har hög kapacitet, datalagring och flexibla kommunikations-möjligheter. INFRA Micro strömförsörjs genom en intern blyackumulator.

Speed radar – INFRA X20SR

INFRA Speed radar erbjuder ett bekvämt sätt att mäta hastighet på rörliga föremål.

Dammätare – INFRA X20DM2

INFRA X20DM2 är en dammätare och mäter kontinuerligt partikelkoncentrationen i luften för PM10, PM2.5, PM1.0 samt TSP i fyra separata mätkanaler. Ansluts direkt till INFRA Master/Mini.

Gasmätare – INFRA GM

INFRA GM är en gasmätare som mäter gaser för att skydda arbetstagare och säkerställa att bestämmelser följs,
t.ex. luftkvalitetsdirektivet, INFRA-systemet kan övervaka och dokumentera luftkvaliteten. Skadliga koncentrationer av gaser kan uppstå under konstruktion.

Väderstation – INFRA X20WXT

INFRA X20WXT väderstation är en liten lättviktig högkvalitativ sensor som simultant mäter följande parametrar: vindhastighet, vindriktning, regnintensitet och relativ fuktighet.