Dokument

Om du söker specifik information gällande någon av våra produkter tveka inte att kontakta antingen en säljare och eller om du finner det i produktbladet nedan.

 

Trådlös triaxiell vibrationsmätare – INFRA C22

INFRA C22 är en trådlös triaxiell vibrationsmätare med en inbyggd digital triaxiell geofon och datalogger samt 4G modem med GPS position och tidssynkronisering.

Trådlös vertikal vibrationsmätare – INFRA C20

INFRA C20 är en trådlös vertikal vibrationsmätare med en inbyggd digital triaxiell geofon och datalogger samt 4G modem med GPS position och tidssynkronisering.

Programvara – INFRA Net

INFRA Net är ett internet baserat system för projektadministration, analys, rapportering och webbpresentation av mätdata.

Trådlös triaxiell vibrationsmätare – INFRA C12

INFRA C12 är en trådlös triaxiell vibrationsmätare med inbyggd datalogger, och inbyggd GSM/GPRS kommunikation i samma kompakta enhet.

Trådlös vertikal vibrationsmätare – INFRA C10

INFRA C10 är en trådlös vertikal vibrationsmätare med inbyggd datalogger, och inbyggd GSM/GPRS kommunikation i samma kompakta enhet.

Vibrationsmätare för ATEX zone – INFRA C22 Ex

INFRA C22 Ex mäter vibrationer i ATEX zone 1/21 – områden där det finns risk för explosiv atmosfär som till exempel raffinaderier och anläggningar för berarbetning av olja.

Vibrationsmätare – INFRA Point

INFRA Point är en vibrationsmätare med små robusta och spårbara sensorer (vertikalt eller triaxiell).

Digital triaxiell geofon – INFRA V12

INFRA V12 är en digital triaxiell geofon som mäter vibrationer från bygg- och anläggningsverksamhet, trafik och andra vibrationskällor.

Digital vertikal geofon – INFRA V10

INFRA V10 är en digital vertikal geofon som mäter vibrationer enligt många olika standarder. Den kan användas för mätning av vibrationer från sprängning, pålning, trafik.

Bullermätare – INFRA S50

INFRA S50 är en bullermätare som mäter bullerstörningar från byggverksamhet, trafik och mycket annat.
Den kopplas enkelt till en datalogger och kommunicerar med INFRA Net.

Luftstötvågsmätare – INFRA S10/S11

INFRA S10/S11 mäter luftstötvågor från tunnelsprängningar och dagbrott enligt Svensk Standard SS 02 52 10.

Datalogger – INFRA Mini

INFRA Mini är en komplett datalogger med 3G och ett stort internt minne. Finns både med litium-ion eller alkalisk batterdrift.

Datalogger – INFRA Master

INFRA Master är en komplett datalogger med inbyggnads GSM/GPRS modem och inbyggad GSM antenn. Loggern har två stycken utgående kontakter för anslutning av INFRA busskabel.

Datalogger – INFRA Micro

INFRA Micro är en komplett digital datalogger för komfortmätning. Den har hög kapacitet, datalagring och flexibla kommunikations-möjligheter. INFRA Micro strömförsörjs genom en intern blyackumulator.

Speed radar – INFRA X20SR

INFRA Speed radar erbjuder ett bekvämt sätt att mäta hastighet på rörliga föremål.

Dammätare – INFRA X20DM2

INFRA X20DM2 är en dammätare och mäter kontinuerligt partikelkoncentrationen i luften för PM10, PM2.5, PM1.0 samt TSP i fyra separata mätkanaler. Ansluts direkt till INFRA Master/Mini.

Gasmätare – INFRA GM

INFRA GM är en gasmätare som mäter gaser för att skydda arbetstagare och säkerställa att bestämmelser följs,
t.ex. luftkvalitetsdirektivet, INFRA-systemet kan övervaka och dokumentera luftkvaliteten. Skadliga koncentrationer av gaser kan uppstå under konstruktion.

Väderstation – INFRA X20WXT

INFRA X20WXT väderstation är en liten lättviktig högkvalitativ sensor som simultant mäter följande parametrar: vindhastighet, vindriktning, regnintensitet och relativ fuktighet.