Dokument

Om du söker specifik information gällande någon av våra produkter tveka inte att kontakta antingen en säljare och eller om du finner det i produktbladet nedan.

 

Trådlös triaxiell vibrationsmätare – INFRA C22

INFRA C22 är en trådlös triaxiell vibrationsmätare med en inbyggd digital triaxiell geofon och datalogger samt 4G modem med GPS position och tidssynkronisering.

Trådlös vertikal vibrationsmätare – INFRA C20

INFRA C20 är en trådlös vertikal vibrationsmätare med en inbyggd digital triaxiell geofon och datalogger samt 4G modem med GPS position och tidssynkronisering.

Vibrationsmätare för ATEX zone – INFRA C22 Ex

INFRA C22 Ex mäter vibrationer i ATEX zone 1/21 – områden där det finns risk för explosiv atmosfär som till exempel raffinaderier och anläggningar för berarbetning av olja.

Vibrationsmätare – INFRA Point

INFRA Point är en vibrationsmätare med små robusta och spårbara sensorer (vertikalt eller triaxiell).

Digital triaxiell geofon – INFRA V12

INFRA V12 är en digital triaxiell geofon som mäter vibrationer från bygg- och anläggningsverksamhet, trafik och andra vibrationskällor.

Digital vertikal geofon – INFRA V10

INFRA V10 är en digital vertikal geofon som mäter vibrationer enligt många olika standarder. Den kan användas för mätning av vibrationer från sprängning, pålning, trafik.

Bullermätare – INFRA S50

INFRA S50 är en bullermätare som mäter bullerstörningar från byggverksamhet, trafik och mycket annat.
Den kopplas enkelt till en datalogger och kommunicerar med INFRA Net.

Luftstötvågsmätare – INFRA S10/S11

INFRA S10/S11 mäter luftstötvågor från tunnelsprängningar och dagbrott enligt Svensk Standard SS 02 52 10.

Dammätare – INFRA X20DM2

INFRA X20DM2 är en dammätare och mäter kontinuerligt partikelkoncentrationen i luften för PM10, PM2.5, PM1.0 samt TSP i fyra separata mätkanaler. Ansluts direkt till INFRA D10.

Gasmätare – INFRA GM

INFRA GM är en gasmätare som mäter gaser för att skydda arbetstagare och säkerställa att bestämmelser följs,
t.ex. luftkvalitetsdirektivet, INFRA-systemet kan övervaka och dokumentera luftkvaliteten. Skadliga koncentrationer av gaser kan uppstå under konstruktion.

Speed radar – INFRA X20SR

INFRA Speed radar erbjuder ett bekvämt sätt att mäta hastighet på rörliga föremål.

Väderstation – INFRA X20WXT

INFRA X20WXT väderstation är en liten lättviktig högkvalitativ sensor som simultant mäter följande parametrar: vindhastighet, vindriktning, regnintensitet och relativ fuktighet.

Datalogger – INFRA D10

INFRA D10 är en digital datalogger byggd på den nya hårdvaruplattformen vilken medför den senaste teknologin på marknaden. Den har hög lagringskapacitet och flexibla kommunikationsmöjligheter. INFRA D10 har ett inbyggt 4G modem med 3G och 2G fallback.

Webbapplikation – INFRA Net

INFRA Net är ett webbaserat system för projektadministration, analys, rapportering och webbpresentation av mätdata.