Dokument

Om du söker specifik information gällande någon av våra produkter tveka inte att kontakta antingen en säljare och eller om du finner det i produktbladet nedan.

 

INFRA C22

INFRA C22 är en trådlös triaxiell vibrationsmätare med inbyggd datalogger, GPRS/3G kommunikation i samma kompakta enhet.

INFRA C20

INFRA C20 är en trådlös vertikal vibrationsmätare med inbyggd datalogger, GPRS/3G kommunikation i samma kompakta enhet.

INFRA Net

INFRA Net är ett internet baserat system för projektadministration, analys, rapportering och webbpresentation av mätdata.

INFRA C12

INFRA C12 är en trådlös triaxiell vibrationsmätare med inbyggd datalogger, och inbyggd GSM/GPRS kommunikation i samma kompakta enhet.

INFRA C10

INFRA C10 är en trådlös vertikal vibrationsmätare med inbyggd datalogger, och inbyggd GSM/GPRS kommunikation i samma kompakta enhet.

INFRA S50

INFRA S50 mäter bullerstörningar från byggverksamhet, trafik och mycket annat.

 

INFRA S10

INFRA S10 mäter luftstötvågor från tunnelsprängningar och dagbrott enligt Svensk Standard SS 02 52 10.

INFRA V12

INFRA V12 är en digital triaxiell geofon som mäter byggnadsvibrationer från bygg- och anläggningsverksamhet, trafik och andra vibrationskällor.

INFRA V10

INFRA V10 är en digital vertikal geofon som mäter vibrationer enligt många olika standarder. Den kan användas för mätning av vibrationer från sprängning, pålning, trafik.

INFRA Micro

INFRA Micro är en komplett digital datalogger med hög kapacitet, datalagring och flexibla kommunikations-möjligheter. INFRA Micro strömförsörjs genom en intern blyackumulator.

INFRA Mini

INFRA Mini är en datalogger med integrerad kommunikation över GSM/GPRS.

X20DM2

INFRA X20DM2 är en dammätare och mäter kontinuerligt partikelkoncentrationen i luften för PM10, PM2.5, PM1.0 samt TSP i fyra separata mätkanaler. Ansluts direkt till INFRA Master/Mini.

INFRA Master

INFRA Master är en komplett datalogger med inbyggnads GSM/GPRS modem och inbyggad GSM antenn. Loggern har två stycken utgående kontakter för anslutning av INFRA busskabel.