Stolt sponsor av Cancerfonden

I år har Sigicom valt att sponsra Cancerfonden och det viktiga arbete som de gör för att främja svensk cancerforskning.  

Här kan du läsa mer om de forskningsprojekt som Cancerfonden har delat ut totalt 900 miljoner kronor till i år: https://www.cancerfonden.se/nyhet/900-miljoner-till-cancerforskning 

Sigicom vill tacka alla kunder, partners, leverantörer och kollegor för ännu ett år av gott samarbete. Vi önskar er en härlig jul och ett gott nytt år!