Sigicom VD till final i EY Entrepreneur of the Year

Den 25 november avgörs vilken av de 10 finalisterna i stockholmsregionen som blir EY Entrepreneur of the Year 2019 (Stockholm). En av de företagare som klarat sig helskinnad genom den tuffa urvalsprocessen – mer än 400 (700 för hela landet) entreprenörer var anmälda – är Torbjörn Rehnström, VD för familjeföretaget Sigicom AB i Älvsjö.

Miljö och säkerhet på och omkring byggarbetsplatser
Ökad urbanisering och medvetenhet om miljöns betydelse för folkhälsan har bidragit till intresset för IoT inom byggbranschen. Sigicom marknadsför egenutvecklade system för att mäta vibrationer, buller, luftföroreningar och andra miljö- och säkerhetsproblem på och omkring byggarbetsplatser.

Med hjälp av digitala sensorer förmedlas larm direkt till ansvariga arbetsledare och till centrala rapport- och analyssystem. Om de bestämda gränsvärdena skulle överskridas kan den farliga eller störande verksamheten snabbt avbrytas för att åtgärda problemen.

Vi hjälper inte bara till att förhindra hälsovådligt buller och föroreningar. Vibrationer kan också orsaka dyrbara och potentiellt farliga materiella skador, berättar Torbjörn Rehnström.

Digital förnyelse och internationell expansion
Många av dagens entreprenörer utvecklar helt nya digitala affärsområden, I Sigicoms fall handlar det snarare om att öka effektiviteten och utveckla nya mervärden i en traditionell bransch, i form av ökad effektivitet/skalbarhet för hantering av omgivningspåverkan.

Sigicoms verksamhet har successivt utvecklats och expanderat internationellt, dels i egna dotterföretag i och utanför Europa, dels i samarbete med världsledande konsultföretag.

Värderingsstyrt familjeföretag i andra generationen
Hur har då Sigicom kunnat utveckla denna unika motivation och drivkraft? Torbjörn Rehnström igen: ”Det avgörande är att konsekvent rekrytera medarbetare med rätt personliga egenskaper, snarare är formella meriter. Om de inte från början har den personliga integritet, lyhördhet, teamkänsla och drivkraft som krävs är det svårt att bygga ett vinnande lag. Rätt kunskaper kan man sedan vidareutveckla i takt med tidens allt högre krav.”

Den insikten – och dessa värderingar – ligger till grund för Sigicoms stabila tillväxt och utveckling under närmare 40 år. Företaget startades av den nyligen bortgångne Christer Svensson, Torbjörn Rehnströms far, 1981.

Men det som våra fantastiska medarbetare framför allt har tagit vara på är Christers genuina intresse för att lösa kundernas utmaningar med hjälp av tekniska innovationer,” säger Torbjörn Rehnström. Det finns nästan ingenting som kan stoppa dem.

Läs mer här