Vi är glada att välkomna Håkan Ekstrand, VD för Tapflo AB, som ny styrelseledamot i Sigicoms styrelse. Tapflo är ett svenskägt bolag som tillverkar och säljer industripumpar för de flesta processer inom bland annat läkemedelsindustrin.

Håkan Ekstrand har arbetat på Tapflo AB sedan 1992. Efter att ha utbildat sig till maskiningenjör anslöt han först till företaget som säljare. 30 år senare har Håkan hunnit med att bo fem år i Polen, två år i Sydafrika, ett halvår i Ryssland och Japan, samt resa jorden runt otaliga gånger för att sätta igång återförsäljarnätverk och flertalet dotterbolag inom Tapflo. Idag är han VD för Tapflos svenska dotterbolag och CCO för Tapflo-koncernen. År 2022 har företaget runt 400 medarbetare, där drygt hälften arbetar i Polen.

Håkan Ekstrand har en gedigen erfarenhet av styrelsearbete från bland annat Safe At Sea, ett företag som gör sjöräddningsvattenskotrar för sjöräddningssällskapet och andra instanser, där han var med under bolagets internationaliseringsresa. Till Sigicom hittade han via Styrelseakademin där han varit aktiv sedan år 2010.

Välkommen till Sigicom, Håkan. Vad var det som gjorde dig intresserad av att gå med i Sigicoms styrelse?
– Tack! Sigicoms verksamhet är nära besläktad med den erfarenheten jag har från Tapflo och jag känner att jag har mycket att dela med mig av, inte minst om global marknadsföring. Sigicom är ett moget och stabilt bolag som redan finns i några länder men som fortfarande har en ganska lång bit kvar när det gäller internationalisering. Dessutom tycker jag att branschen verkar spännande och jag är nyfiken på Sigicoms affärskoncept.

Vilket intryck har du fått av Sigicom än så länge?
– Jag pratade en hel del med Torbjörn Rehnström (VD, Sigicom) och andra innan jag gick med och förväntningarna har definitivt infriats.

Det är ett väldigt bra gäng och bra spridning i styrelsen. Jag upplever att det är högt i tak och det finns en vilja att lyssna och ta in nya inputs. Jag har fått ett väldigt gott och drivet intryck!

Från sin karriär inom Tapflo har Håkan Ekstrand erfarenhet av att ha startat upp bolag i många olika länder. Den bakgrunden kommer komma väl till pass i Sigicoms resa där man idag har kontor i Sverige, Frankrike, Storbritannien, USA och Kanada.

Kan du peka på något som du tycker utmärker sig med Sigicom?
– Det som känns extra kul är att man har satsat på att ha en extern styrelse som ska jobba med de större strategiska frågorna, samt att man satsar på att starta egna dotterbolag. Det tycker jag är roligt. Jag ser vad Sigicom har gjort i Kanada, Frankrike och USA och så vidare och där finns jättemycket uppsida fortfarande.

Vad ser du som Sigicoms viktigaste utvecklingsområden?
– Att verkligen få ett ordentligt digitalt avtryck. Det är omöjligt att träffa folk i alla världens länder, så att få fler människor att känna till Sigicom är viktigt. Sen tror jag att styrelsen har en stor utmaning i att utveckla det kulturella värdet som Sigicom har, att det är ett företag man jobbar med och inte för.