Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och ställer in vårt deltagande i Grundläggningsdagen 12 mars 2020