Under våren har Sigicom installerat kalibreringsstationer på kontoren i Frankrike och Kanada. Detta innebär att Sigicom nu erbjuder en komplett kalibreringsservice från företagets samtliga fem kontor världen över. 
 
Johan Larsson och Bengt Broman arbetar med utveckling på Sigicoms huvudkontor i Stockholm. De reste nyligen till Caen i Frankrike och Ottawa i Kanada för att installera kalibreringstationerna och hålla utbildning i systemet.

Det är mycket som ska vara på plats och många rutiner som ska sättas upp innan kalibreringsstationen kan börja användas. Förutom att installera själva hårdvaran går vi igenom hur kalibreringen utförs och hur flödet ser ut från att vi tar emot ett instrument till att det går tillbaka till kund. I förlängningen medför även kalibreringen övrig service och reparationer av produkterna, säger Johan Larsson.

Varför behövs kalibrering? 
Sigicoms mätinstrument innehåller precisionselektronik som måste kontrolleras regelbundet. Omgivningen där instrumenten används kan ofta vara hårt ansatt av byggarbete och väder, och därför rekommenderar vi att kalibrering sker minst en gång om året.  
 
Att Sigicom nu har möjlighet att kalibrera instrument på samtliga kontor innebär att vi kan erbjuda ännu bättre support med kortare ledtider.

Bild 1: Bengt Broman, Ross Campbell och Johan Larsson – Kanada
Bild 2: Johan Larsson, Timmy Leroy och Bengt Broman – Frankrike