4 anställda med 100+ mätpunkter runt Storstockholm

Täby Park strax norr om Stockholm är ett av Sveriges största stadsbyggnadsprojekt, med planer för totalt 6 000 miljösmarta bostäder. De första kvarteren stod inflyttningsklara sommaren 2020, och åtta olika byggföretag är engagerade i uppförandet av ytterligare ett antal kvarter med bostadsrätter och hyresrätter. Plus ett flertal kontor, butiker och restauranger, skolor och dagis, äldreboende och simhall.

I garaget under JM:s kvarter Nor hittar vi Christian Ekström, arbetsledare och besiktningsman hos Ekström Konsult:

”Byggföretaget Viktor Hanson ska inom kort påbörja sprängning och därefter pålningsarbeten för ytterligare ett bostadskvarter tvärs över gatan. För deras räkning monterar vi nu totalt sex vibrationsmätare. Två här i JM:s kvarter, ytterligare fyra i två intilliggande Skanska-kvarter och i en transformatorstation.”

 

 

Christian Ekström inspekterar en av de sex vibrationsmätarna omkring Viktor Hansons blivande bostadskvarter i Täby Park. 

 

Byter batterier var tredje månad

Vibrationsmätarna är anslutna till webbapplikationen INFRA Net. Systemet har en larmfunktion där sms kan skickas direkt till arbetsledarnas mobiltelefoner. Alla analyser och rapporter kan göras på distans från kontoret i Tumba.

Vi byter rutinmässigt batterierna i monitorerna var tredje månad, och tittar till utrustningen var fjortonde dag. Däremellan sköter systemet sig i princip själv. Och så får vi ut data och rapporter centralt, när vi behöver dem. På det sättet har vi full kontroll, och kan använda mer av vår egen tid till kvalificerad problemlösning och samråd med kunderna”, säger Christian Ekström. ”Det är en viktig del av vår framgångsmodell.

Besiktning av näraliggande fastigheter

”Vi kom först hit till området 2017 eller om det var 2018, då var det helt tomt här och Skanska skulle spränga för etablering arbetsbodar”, berättar Christian Ekström och fortsätter: ”Hur det ser ut framåt vet väl ingen i detalj, men vi har ett bra samarbete med flera av byggföretagen och efter fyra år börjar vi kunna området rätt väl.”

Sprängningen och pålningen i kvarteret Nor beräknas vara genomförda inom den närmaste tiden. Men några av mätarna kommer eventuellt att sitta kvar en tid för att även mäta eventuella vibrationer från byggtrafiken på den intilliggande genomfartsleden Boulevarden.

”Nu är mätarna på plats, och vi har besiktigat samtliga bostäder och andra lokaler i grannfastigheterna för att dokumentera eventuella sprickor eller andra skador, säger Christian Ekström. ”Det ingår i rutinen. Sedan får utvecklingen visa om till exempel trafiken ställer till problem, eller om de boende i området klagar över buller och vibrationer.”

Täby Park är ett utvecklingsprojekt i samarbete mellan JM och Skanska. Området beräknas stå helt klart 2045 och upptar en yta motsvarande två Gamla stan. Det är beläget strax intill Täby centrum på den mark som tidigare upptogs av Täby Galopp. 

S Ekström Konsult utför riskanalyser, för-och efterbesiktningar av fastigheter och omgivningar, vibrationsmätningar, skadeutredningar och vibrationsdämpning i samband med markarbeten.