Sigicom ställer ut på Grundläggningsdagen den 14 mars på Stockholmsmässan, Älvsjö. Besök vår monter och berätta vilka mätbehov du står inför.

Med vårt mätsystem kan du mäta en rad olika parametrar och presentera data i en webbapplikation.

 

Exempel på parametrar:

– Vibration

– Buller

– Grundvatten

– Portryck

– Partiklar i luft

– Temperatur, luftfuktighet

– Etc.

Mätinstrument för grundläggning

Alan Merwanson och Roger Lindstrand

Sigicom – Nordens ledande leverantör av mätsystem för omgivningspåverkan.