Omfattande mätning av omgivningspåverkan i bygget av Sicklaanläggningen

Vibrationssensorer och bullermätare från Sigicom används för att mäta omgivningspåverkan från arbetet med Sicklaanläggningens om- och tillbyggnad. Över 500 000 kubikmeter berg ska sprängas ut under Hammarbybacken och noggranna mätningar görs för att bland annat inte orsaka ras i backens slänter. 

Ett stenkast söder om centrala Stockholm pågår ett stort projekt där Henriksdals reningsverk byggs om och expanderas, för att bli ett av väldens modernaste. Reningsverket består av två anläggningar, Henriksdals avloppsreningsverk och Sicklaanläggningen. Ombyggnationen av anläggningarna utförs medan reningsverket är i drift 

Sicklaanläggningen ligger insprängt i berget under Hammarbybacken, en till största del konstgjord kulle som mäter 93,5 meter och som till vintern erbjuder alpin skidåkning. Dygnet runt pågår arbete med att spränga och gräva ut de stora utrymmen som krävs för den nya anläggningen. Arbetet som sker 40 meter under jord görs för att modernisera och expandera det befintliga rengöringsverkets anläggning. Cirka 530 000 kubikmeter berg ska sprängas ut för att rymma anläggningen som bland annat kommer bestå av tio nya försedimenteringsbassänger och en helt ny grovrening. Anläggningen beräknas vara klar 2026. 

Mäter för att skydda omgivningen 

Längs med Hammarbybacken och i de närliggande områdena har under arbetets gång ett stort antal mätinstrument från Sigicom har installerats för att mäta vibrationer, stomljud och annan omgivningspåverkan orsakade av det pågående arbetet. Själva Hammarbybacken är inte särskilt hårt packad och noggranna mätningar görs för att kontrollera att arbetet inte skapar acceleration i marken och orsakar ras i slänterna. 

Joakim Rehnberg

Under dagtid borras det hål i berget som sedan ska fyllas med sprängmedel. Dessa borrningar kan skapa stomljud i närliggande fastigheter vilket kan upplevas störande. Även buller från den tunga transport som går till och från arbetsplatsen mäts med bullermätare. På närliggande ställverk och andra känsliga stationer används accelerometrar, små vibrationssensorer som kan mäta mycket låga vibrationsnivåer. 

Joakim Rehnberg är byggledare över sprängningarna vid Hammarbybacken och ansvarig över att följa kontraktet som är utsett av Stockholm Vatten & Avfall. Över 50 mätinstrument har varit i drift samtidigt, och bland dessa finns både trådlösa och kablade system från Sigicoms INFRA-system. Mätarbetet utförs av Nitro Consult.

 Vi fokuserar på tre områden i det här projektet; vibrationer, stomljud och buller. I dagsläget spränger vi mindre än tio meter från den befintliga anläggning som hela tiden är i drift, så just nu handlar mätarbetet till stor del om att säkerställa vår egen anläggning, säger Joakim Rehnberg. 

Trots det stora antal mätare som använts för projektet har Joakim Rehnberg upplevt hanteringen enkel. Mätarna är förprogrammerade med bestämda standarder och mätdatan som Joakim och hans kollegor tar del av är färdiguträknad, vilket gör det enkelt för dem att snabbt veta om det behöver vidta åtgärder i arbetet. 

Mätinstrument från Sigicom

Vill du veta mer om våra produkter för vibrationsmätning, bullermätning och andra parametrar inom omgivningspåverkan? Sigicoms INFRA-system är ett komplett system för mätning av omgivningspåverkan som låter dig få kontroll över alla dina projekt via webbapplikationen INFRA Net. Läs mer om INFRA Net och våra mätinstrument här.

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Sigicom AB, orgnr. 556207-1547 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Funktionella cookies

Funktionella cookies behöver placeras för att webbplatsen ska kunna prestera som du förväntar dig, exempelvis så att den känner av vilket språk som du föredrar, för att känna av om du är inloggad, för att hålla webbplatsen säker, komma ihåg inloggningsuppgifter eller för att kunna sortera produkter på webbplatsen utefter dina preferenser.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för personlig anpassning

För att ge dig en bättre upplevelse placerar vi cookies för dina preferenser

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata