Tio frågor och svar om kalibrering av vibrationssensorer

– en hörnsten i Sigicoms kvalitetskoncept

Varför behövs kalibrering?

Geofoner (vibrationssensorer) används ofta tufft. De innehåller precisions- elektronik som måste kontrolleras regelbundet. Med ett för långt kalibreringsintervall kan en mätavvikelse föranleda problematisk sökning efter osäkra mätvärden bakåt i tiden.

Räcker det inte med self-test pulse?

Nej. Den kan exempelvis klarlägga om geofonen varit monterad i rätt riktning – inte om den mäter korrekt.

Hur ofta måste en geofon kalibreras?

Sigicom rekommenderar 12-månadsintervall. Vid långtidsmontering kan 24 månader räcka. Om en tillämplig nationell standard kräver ett kortare intervall gäller detta.

Hur vet jag när det är dags att kalibrera?

På geofonens kalibreringsetikett, medföljande i all data samt i INFRA Net finner man kalibreringsdatumet. Sigicom kan ge kunden automatiserad påminnelse när det är tid för nästa kalibrering.

Hur går en kalibrering till?

Geofonen registreras och dess programvara uppdateras vid behov. Ett ”frekvenssvep” körs från 1 Hz till 1000 Hz, uppdelat i 60 steg.

Kalibreringsprogrammet ritar en kurva över mätvärdena och jämför med referensinstrumentets kurva. Vid avvikelse anger programmet själv erforderlig åtgärd och utför den också. Manuell justering behövs i regel inte. Sedan körs ett andra frekvenssvep för att bekräfta att alla parametrar är rätt satta. Geofonen etiketteras med datum och godkännande. Kalibreringsprotokollet skickas digitalt till kunden.

Hur garanteras mätprecisionen?

Kalibreringsrutinen är datoriserad och följer ett exakt förlopp utan variationer. Alla referensinstrumenten är i sin tur kalibrerade av ett ackrediterat laboratorium.

Hur lång tid tar kalibreringen?

Själva kalibreringen inklusive åtgärder och dokumentering tar normalt någon timme (två för triaxiella geofoner). Sigicom har ett laboratorium i Sverige (Stockholm), England (London) och ett i USA (Colorado), vilket ger korta transporttider.

Hur vet jag att en geofon är kalibrerad? Kalibreringsdatumet skrivs vid kalibreringen in i geofonens minne och inkluderas i alla datafiler som geofonen skapar. Det framgår också av etiketten.

Hur gör jag vid en dispyt om mätvärden? Sigicom rekommenderar att geofonen genast sänds in till Sigicom för ett omgående ”check as arrived-test” där inga justeringar görs förrän tvisten är avgjord.

Hur undviker jag att ett kalibreringsintervall ifrågasätts?

Alla kalibreringsintervall bör vara angivna i ditt kvalitetssystem tillsammans med Sigicoms dokument ”Calibration of Sigicom geophones – Information and Recommendations”.