INFRA Produkter

INFRA systemet är särskilt utvecklat för fjärrövervakning av byggarbetsplatser. Systemet erbjuder en mängd olika produkter för exakt mätning och övervakning av t.ex., vibration, buller, damm, luftstötvåg, sprickbildning, väder, temperatur mm.
Titta i vår produktkatalog eller ring oss så hjälper vi gärna till.

 

Trådbunden

Construction site monitor, mining

Luftstötvågmätare – INFRA S10/S11

INFRA S10/S11 är en luftstötsmätare och mäter luftstötvågor från tunnelsprängningar och dagbrott enligt Svensk Standard SS 02 52 10.

Extremt robust och miljötåligt utförande.

Sound level meter

Bullermätare – INFRA S50

INFRA S50 är en bullermätare som mäter bullerstörningar från byggverksamhet, trafik och mycket annat.

Den kopplas enkelt in till en INFRA Master/Mini/Micro och mäter kontinuerligt maxvärde och ekvivalentnivå. När en inställd triggnivå överskrids spelas dessutom ett kort ljudklipp in. Detta kan sedan spelas upp och även frekvensanalyseras i INFRA Net. Mätområde 20-130 dBA/dBC.

Infra-Master-Datalogger

Datalogger – INFRA Master

INFRA Master är en komplett datalogger med GSM-kommunikationsenhet och med ett stort internt minne.

Den har ett integrerat trippelbands GSM (900/1800/1900) och en inbyggd GSM-antenn. Sigicom INFRA Master är en ekonomisk mångkanals masterenhet för vibration, buller, luftstötvåg, lutning, rörelse, grundvattennivå och mycket mer. INFRA Master väger 7 kilo och strömförsörjs genom en intern blyackumulator.

Datalogger – INFRA Mini

INFRA Mini är en komplett datalogger med 3G och ett stort internt minne. Finns både med litium-ion eller alkalisk batterdrift.

Den har ett integrerat tripleband GSM (900/1800/1900). Sigicom INFRA Mini är en ekonomisk mångkanals masterenhet för vibration, buller, luftstötvåg, lutning, rörelse, grundvattennivå och mycket mer. INFRA Mini drivs med alkaliska batterier och har lång drifttid. Vikt 3,5 kg.

Omgivningspåverkan

Datalogger – INFRA Micro

INFRA Micro är en komplett digital datalogger med hög kapacitet, datalagring och flexibla kommunikations-möjligheter.
Data skickas automatiskt via internt eller externt modem till en databas på Internet. Data sänds på schemalagda tider och när en trigger har inträffat.

SMS med händelsen kan skickas direkt från instrumentet till ett antal mobiltelefoner.

Projekt administration, presentation av data, rapporter, analys och grafer kan lätt utföras med INFRA Net.

INFRA Micro strömförsörjs genom en intern blyackumulator.

Remote monitoring

Webbapplikation – INFRA Net

Med vår webbapplikation INFRA Net kan du se realtidsdata och få information från ditt INFRA system online. Det är enkelt att hantera ett stort antal instrument med INFRA Net. Genom att bygga, administrera och rapportera dina projekt i INFRA Net kommer du att spara tid och öka produktiviteten.

Baserat på projekt och mätpunkter kan du lätt hämta dina rapporter i PDF format som sedan kan skickas direkt till dina kunder.

Webbapplikationen innehåller en kraftfull analysfunktion som gör det möjligt att generera olika typer av diagram och kurvor. INFRA Nets fjärrstyrning ger dig möjlighet att ändra mätinställningar, ansluta uppkopplingsscheman och mycket mer direkt från ditt kontor eller var du befinner dig och har en Internet anslutning. Live presentation av data och varningar/larm överförs från vår server via e-mail eller SMS direkt till dig.

Har du läst vår katalog?

Gör det nu – Och låt oss veta om du behöver mer hjälp eller vägledning.

Ladda nerLäs i webbläsare

Letar du efter något särskilt?

Låt oss hjälpa dig att hitta rätt produkt

Kontakt