Kabelbunden
INFRA X20WXT

Väderstation

INFRA X20WXT Väderstation är en lättviktig och liten högkvalitativ sensor med fyra kanaler som simultant mäter vindhastighet, vindriktning, regnintensitet och relativ fuktighet. Alla inställningar, till exempel intervalltid, ställs in och hanteras enkelt på distans via INFRA Net.

  • Låg energiförbrukning
  • Mäter upp till fyra parametrar simultant
  • Koppla samman med andra sensorer i INFRA-systemet
Kabelbunden

Problemfri mätning och övervakning

Sprängning

Rivning

Tunnelbygge

Pålning

Omgivningspåverkan

Nyckelfunktioner

Simultana värden - INFRA X20WT kan mäta upp till fyra parametrar samtidigt.
Arbeta på distans - Sensorn monteras och installeras enkelt på bara några minuter och konfigureras från distans i INFRA Net.
Liten och lättviktig - Väderstationens dimensioner är 240 x 115 mm och vikten är enbart 650 g.

INFRA Net

Hantera din mätdata i INFRA Net

INFRA Net är ett webbaserat system för projektadministration och dataanalys som låter dig hantera INFRA X20WT och dina övriga mätinstrument oavsett var du befinner dig. Sigicoms INFRA system har den stora fördelen att kunna fjärrstyras, vilket gör att du som mätkonsult får en total överblick över dina projekt och kan ta emot alarm, justera mätinställningar och statusnotiser utan att besöka enheten.

 

Eftersom INFRA Net tillåter dig att fjärrstyra din utrustning sparar du både restid och drivmedel för att ta dig till mätaren. De ekonomiska och miljömässiga fördelarna är många och du kan ägna mer tid åt din övriga kärnverksamhet.

 

Kundcase

Övervakning av damm, buller och vibration med ett gränssnitt

I korsningen av Oxford Street och Dean Street i centrala London är det full aktivitet när trafik, lokalbor och turister tar sig upp och ner de populära gatorna. Under pågående byggarbetsprojekt mäts buller, vibration och dammpartiklar noga för att minimera komfortstörningar för alla som rör sig eller bor i området.

 

Vill du veta mer?

Hur fungerar INFRA-systemet i din verksamhet?

Kontakta oss

Omgivningspåverkan

Mätning av omgivningspåverkan är en viktig del av vårt samhälle och bedrivs inom många projekt och situationer. Vibration, buller, lufttryck, damm och många andra parametrar övervakas vid bygg- och infrastrukturprojekt för att försäkra sig om att omgivningen och byggnader inte skadas, samt att människor inte störs. Komfortmätning är en viktig aspekt inom omgivningspåverkan eftersom människor ofta bor nära byggarbetsplatser i urbana miljöer.

Teknologi

Mätningen som utförs med hjälp av väderstationen är baserad på väletablerad och säker teknologi. Utgången är digital och data skickas direkt till en ansluten INFRA datalogger. Du kan välja mellan två standarder, en som presenterar mätdata I SI-enheter och en som presenterar I US-enheter.

Hållbarhet

INFRA X20WXT är konstruerad enligt en extremt robust design, gjord för att vara i drift under lång tid i tuffa miljöer. Väderstationen kan användas i temperaturer från -50°C till +40°C. Tack vare att väderstationen inte innehåller några rörliga delar ger det en stor fördel om du vill mäta ljud och buller samtidigt. Väderstationen kommer med fågelskydd och monteras på en vertikal stolpe eller en horisontell tvärarm.

Snabb och enkel montering

Väderstationen monteras smidigt och enkelt på plats på bara några minuter. Efter att mätaren monterats går det snabbt att sätta igång med mätningen. All mätning, filtrering och signalbehandling sker digitalt och i webbapplikationen INFRA Net väljer du önskad mätstandard. I INFRA Net kan du justera dina inställningar och se all mätdata från samtliga mätare i ditt projekt.

Jobba från distans

Hantera din väderstation och andra sensorer från distans via din dator, telefon eller surfplatta i INFRA Net. Tack vare INFRA Net kan du öka din effektivitet och minska klimatpåverkan. Eftersom INFRA Net tillåter dig att fjärrstyra din utrustning sparar du både restid och drivmedel för att ta dig till mätaren. De ekonomiska och miljömässiga fördelarna är många och du kan ägna mer tid åt din övriga kärnverksamhet. Med INFRA Net kan du bland annat ta emot alarm, justera mätinställningar och statusnotiser utan att besöka mätaren.

Standarder

Att investera i Sigicoms mätsystem är en klok investering för framtiden. Sensorer och dataloggrar inom INFRA-systemet är förinstallerade med många olika mätstandarder vilket underlättar för användning av mätarna i projekt över hela världen. Ladda ner INFRA X20WXT datablad för ytterligare information. Kontakta oss för att ta reda på hur INFRA bäst används för ditt projekt.