Kabelbunden
INFRA X20DM2

Dust Monitor

INFRA X20DM2 är en dammätare som simultant mäter partikelkoncentrationen i luften för PM10, PM2.5, PM1.0 samt TSP i fyra separata mätkanaler. Dammätaren kan användas för kontinuerlig mätning av dammpartiklar vid rivning, byggarbeten och trafik. Mätaren ansluts direkt till en INFRA datalogger och mätvärden och analys kan du se direkt i INFRA Net.

  • En komplett sensor för kontinuerlig mätning av dammpartiklar i luften
  • Extremt robust design för dammätning i krävande miljöer
  • Inställningar och mätdata kan styras från distans via din dator eller mobil enhet
Kabelbunden

Problemfri mätning och övervakning

Sprängning

Rivning

Tunnelbygge

Pålning

Omgivningspåverkan

Nyckelfunktioner

Simultana värden - INFRA X20 DM kan mäta flera parametrar samtidigt i fyra separata mätkanaler.
Arbeta på distans - Sensorn monteras och installeras enkelt på bara några minuter och konfigureras från distans i INFRA Net.
Mätinställningar - Mäter och justerar för temperatur- och luftfuktighetsvariationer.

INFRA Net

Hantera din mätdata i INFRA Net

INFRA Net är ett webbaserat system för projektadministration och dataanalys som låter dig hantera INFRA X20 DM och dina övriga mätinstrument oavsett var du befinner dig. Sigicoms INFRA-system har den stora fördelen att kunna fjärrstyras, vilket gör att du som mätkonsult får en total överblick över dina projekt och kan ta emot alarm, justera mätinställningar och statusnotiser utan att besöka enheten.

 

 

Eftersom INFRA Net tillåter dig att fjärrstyra din utrustning sparar du både restid och drivmedel för att ta dig till mätaren. De ekonomiska och miljömässiga fördelarna är många och du kan ägna mer tid åt din övriga kärnverksamhet.

 

Kundcase

Övervakning av damm, buller och vibration med ett gränssnitt

I korsningen av Oxford Street och Dean Street i centrala London är det full aktivitet när trafik, lokalbor och turister tar sig upp och ner de populära gatorna. Under pågående byggarbetsprojekt mäts buller, vibration och dammpartiklar noga för att minimera komfortstörningar för alla som rör sig eller bor i området.

 

Vill du veta mer?

Kontakta oss så ser vi till att hitta rätt produkter för dig

sales@sigicom.com08-449 97 50

Omgivningspåverkan

Vid schaktning, krossning och rivning kan det uppstå dammpartiklar som är skadliga för hälsan. Drift av tåg, tunnelbanor, bussar, lastbilar och andra fordon är också element i vardagen som ger upphov till skadliga partiklar. Mätning och övervakning av omgivningspåverkan är en viktig del av vårt samhälle och utförs inom många bygg- och infrastrukturprojekt. Att se till att närliggande byggnader är skyddade och att invånarna inte störs är en bästa praxis i branschen.

Teknologi

Mätningen som utförs av INFRA X20DM baseras på väletablerad och säker teknologi. Dammätaren har en inbyggd pump som drar in luft till en kalibrerad laserbrytningdetektor. Mätresultaten skickas digitalt direkt till en ansluten INFRA datalogger vilket ger en kontinuerlig mätning med möjligheten att identifiera vilken koncentration av dammpartiklar som finns i luften.

Hållbarhet

INFRA X20DM är konstruerad enligt en extremt robust design, gjord för att vara i drift under lång tid i tuffa miljöer. Dammätaren kan användas i temperaturer från -5°C till +40°C.

Snabb och enkel montering

Dammätaren monteras smidigt och enkelt på plats på bara några minuter. Efter att mätaren monterats går det snabbt att sätta igång med mätningen. All mätning, filtrering och signalbehandling sker digitalt och i webbapplikationen INFRA Net väljer du önskad mätstandard. I INFRA Net kan du justera dina inställningar och se all mätdata från samtliga mätare i ditt projekt.

Jobba från distans

Hantera din dammätare och andra sensorer från distans via din dator, telefon eller surfplatta i INFRA Net. Tack vare INFRA Net kan du öka din effektivitet och minska klimatpåverkan. Eftersom INFRA Net tillåter dig att fjärrstyra din utrustning sparar du både restid och drivmedel för att ta dig till mätaren. De ekonomiska och miljömässiga fördelarna är många och du kan ägna mer tid åt din övriga kärnverksamhet. Med INFRA Net kan du bland annat ta emot alarm, justera mätinställningar och statusnotiser utan att besöka mätaren.

Standarder

Att investera i Sigicoms mätsystem är en klok investering för framtiden. Sensorer och dataloggrar inom INFRA-systemet är förinstallerade med många olika mätstandarder vilket underlättar för användning av mätarna i projekt över hela världen. Ladda ner INFRA X20DM datablad för ytterligare information. Kontakta oss för att ta reda på hur INFRA bäst används för ditt projekt.