Kabelbunden
INFRA X20 SR

Speed Radar

INFRA Speed Radar erbjuder ett enkelt och smidigt sätt att mäta hastighet på rörliga föremål. Tillsammans med andra delar av INFRA-systemet möjliggörs övervakning av korrelationen mellan hastigheten på ett passerande objekt med resulterande miljöparametrar som buller och vibrationer.

  • Räckvidden för mätningar är cirka 50 meter för en person i rörelse och 140 meter för ett fordon (beroende på yttre förhållanden)
  • Mäter hastighet upp till 250 km/h Inställningar och mätdata kan styras från distans via din dator eller mobil enhet
  • Inställningar och mätdata kan styras från distans via din dator eller mobil enhet
Kabelbunden

Problemfri mätning och övervakning

Sprängning

Rivning

Tunnelbygge

Pålning

Omgivningspåverkan

Key Features

Hög känslighet - INFRA X20SR är byggd med en teknologi som kombinerar låg strömförbrukning med hög känslighet
Arbeta på distans - Sensorn monteras och installeras enkelt på bara några minuter och konfigureras från distans i INFRA Net.
Robust och tålig - Hastighetsmätaren är konstruerad i vattentät anodiserad aluminium med skyddsklass IP67.

INFRA Net

Hantera din mätdata i INFRA Net

INFRA Net är ett webbaserat system för projektadministration och dataanalys som låter dig hantera INFRA X20SR och dina övriga mätinstrument oavsett var du befinner dig. Sigicoms INFRA system har den stora fördelen att kunna fjärrstyras, vilket gör att du som mätkonsult får en total överblick över dina projekt och kan ta emot alarm, justera mätinställningar och statusnotiser utan att besöka enheten.

 

Eftersom INFRA Net tillåter dig att fjärrstyra din utrustning sparar du både restid och drivmedel för att ta dig till mätaren. De ekonomiska och miljömässiga fördelarna är många och du kan ägna mer tid åt din övriga kärnverksamhet.

 

Kundcase

Övervakning av damm, buller och vibration med ett gränssnitt

I korsningen av Oxford Street och Dean Street i centrala London är det full aktivitet när trafik, lokalbor och turister tar sig upp och ner de populära gatorna. Under pågående byggarbetsprojekt mäts buller, vibration och dammpartiklar noga för att minimera komfortstörningar för alla som rör sig eller bor i området.

 

Vill du veta mer?

Kontakta oss så ser vi till att hitta rätt produkter för dig

sales@sigicom.com08-449 97 50

Omgivningspåverkan

Mätning av omgivningspåverkan är en viktig del av vårt samhälle och bedrivs inom många projekt och situationer. Vibration, buller, lufttryck, damm och många andra parametrar övervakas vid bygg- och infrastrukturprojekt för att försäkra sig om att omgivningen och byggnader inte skadas, samt att människor inte störs. Komfortmätning är en viktig aspekt inom omgivningspåverkan eftersom människor ofta bor nära byggarbetsplatser i urbana miljöer.

Teknologi

Tekniken bakom INFRA X20SR är en licensfri 24 GHz dopplerradar som kombinerar låg strömförbrukning med hög känslighet. Räckvidden för hastighetsmätning är cirka 50 meter för en person i rörelse och 140 meter för ett fordon, beroende yttre förhållanden som exempelvis kraftigt regn, dimma eller snö.

Snabb och enkel montering

Hastighetsmätaren monteras smidigt och enkelt på plats på bara några minuter. Efter att mätaren monterats går det snabbt att sätta igång med mätningen. All mätning, filtrering och signalbehandling sker digitalt och i webbapplikationen INFRA Net väljer du önskad mätstandard. I INFRA Net kan du justera dina inställningar och se all mätdata från samtliga mätare i ditt projekt.

Jobba från distans

Hantera din hastighetsmätrare och andra sensorer från distans via din dator, telefon eller surfplatta i INFRA Net. Tack vare INFRA Net kan du öka din effektivitet och minska klimatpåverkan. Eftersom INFRA Net tillåter dig att fjärrstyra din utrustning sparar du både restid och drivmedel för att ta dig till mätaren. De ekonomiska och miljömässiga fördelarna är många och du kan ägna mer tid åt din övriga kärnverksamhet. Med INFRA Net kan du bland annat ta emot alarm, justera mätinställningar och statusnotiser utan att besöka mätaren.

Standarder

Att investera i Sigicoms mätsystem är en klok investering för framtiden. Sensorer och dataloggrar inom INFRA-systemet är förinstallerade med många olika mätstandarder vilket underlättar för användning av mätarna i projekt över hela världen. Ladda ner INFRA X20SR datablad för ytterligare information. Kontakta oss för att ta reda på hur INFRA bäst används för ditt projekt.