Hur exakt mäter du vibrationer?

Ett modernt, väl kalibrerat, system för vibrationsmätning kan verkligen ge exakta resultat. Men hur korrekta är dessa efter ett års tuff användning? Om resultaten inte är helt uppåt väggarna så är det nästintill omöjligt att veta. Felaktiga mätresultat gör mätningarna missvisande och meningslösa.

Johan Larsson är mjukvaru- och systemutvecklare hos Sigicom i Älvsjö, strax utanför Stockholm: “För att fungera väl och uppfylla lokala standarder måste alla vibrationsmätare kalibreras regelbundet, åtminstone en gång om året. Det är också ett utmärkt tillfälle att uppgradera programvaran till senaste version, och samtidigt utföra nödvändig service.”
shaker setup
Referensutrusning i ett av Sigicoms labb från marknadsledande leverantör.

Moderna kalibreringslabb i Sverige, Storbritannien och USA

Vibrationsmätare kräver regelbunden kalibrering och underhåll. Sigicoms avancerade labb i Stockholm, Horsham strax utanför London och Fort Collins i Colorado (USA) tar emot mätare från användare över hela världen.

“Olika geografiska marknader tillämpar olika standarder”, säger Johan Larsson, “men alla mäter i grunden vibrationer. Sigicoms kalibreringsmjukvara finjusterar varje enhet till att uppfylla alla de standarder som stöds. Det gör att våra internationellt verksamma kunder kan använda samma utrustning i olika delar av världen.”

Den mekaniska lösning som idag används vid Sigicoms tre kalibreringslabb introducerades 2015 för att förbättra precision och tillförlitlighet. Mattias Skog är djupt involverad i Sigicoms kontinuerliga hårdvaruutveckling:

“Resonanser kan störa kalibreringen, så våra specifikt utvecklade skakbord är byggda för att klara de kompletta mätinstrumentens tyngd och förebygga resonanser som kan påverka mätningarnas precision.
I andra, mindre avancerade, kalibreringssystem mäter man vanligen upp de enskilda, urmonterade sensorelementen. Vi kan mäta kompletta och mycket tyngre sensorer vilket ger ett mer korrekt resultat. Det eliminerar också risken för fel i samband med återmontering av sensorelementen.”SigicomFE-simulering

Andra viktiga mekaniska egenskaper inkluderar exakt placering och viktfördelning för de sensorer somkalibreras. För att minimera risken för kalibreringsfel används kontinuerligt en korstestrutin för att verifiera systemen.

 

 Vi kan mäta kompletta och mycket tyngre sensorer vilket ger ett mer korrekt resultat.

 

Eliminera mänskliga faktorn

Kalibreringsmjukvaran jämför data från sensorn som kalibreras med en referenssensor inom ett brett spektrum av frekvenser. En helt automatiserad kalibreringsprocess betyder att verksamheten vid Sigicoms kalibreringslabb sker smidigt och effektivt. Det eliminerar även risken för fel orsakade av “den mänskliga faktorn”.

“Miljön på byggarbetsplatser kan ofta vara rätt tuffa, och den mätutrustning som är i bruk bör som regel kalibreras åtminstone en gång om året”, säger Mattias Skog. “Den geografiska placeringen av våra tre kalibreringslabb har förkortat turnaround-tiden avsevärt. Detta är ytterligare en faktor som bidragit till att allt fler kunder regelbundet utnyttjar våra kalibreringstjänster.”