Vi är stolta att under oktober månad vara med och belysa det viktiga arbete som Cancerfonden bedriver. Under  månaden pågår Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj för att sprida kunskap och samla in pengar till svensk cancerforskning.

Tillsammans bekämpar vi cancer!