Den nordiska markvibrationer dagen (NGV) 2016 äger rum i World Trade Center i Stockholm – 27 oktober. Konferensen vänder sig till deltagare med intresse för jorddynamik och markvibrationer, oavsett teknisk bakgrund. Temat för NGV 2016 handlar om geotekniska problem som är förknippade med höghastighetsjärnvägar.