ETM Mätteknik AB och dess systerbolag ETM Communications AB är sedan februari 2022 en del av Sigicom-gruppen. 

ETM är ett svenskt IoT-bolag och en ledande leverantör av mobilbaserade enheter för flera industriella områden. Under dryga 30 år har företaget tillverkat och levererat mer än en halv miljon mobilkommunikationsenheter till kunder över hela världen. ETM grundades 1988 och hade sitt huvudkontor i Bromma utanför Stockholm innan de flyttade in i Sigicoms kontor i Älvsjö i början av maj. 

– ETM:s framgångssaga bygger på våra medarbetares förmåga att leverera innovativa och användarvänliga lösningar som skapar högt kundvärde och starka kundrelationer över tid. Att Sigicom väljer att förvärva ETM innebär mycket goda förutsättningar för att vidareutveckla och marknadsföra vårt erbjudande, säger Carl-Johan Håkansson, VD för ETM. 

Under de senaste fyra decennierna har Sigicom vuxit till att bli en ledande leverantör och tillverkare av robusta och autonoma produkter för fjärrövervakning. Sigicom utvecklar mätutrustning för vibrationer, buller och geoteknik med tillhörande mjukvara i form av ett webb-baserat program för hantering av mätdata. Sigicom är ett globalt företag och har utöver Sverige även kontor i Frankrike, Kanada, Storbritannien och USA. 

– ETM är ett företag med liknande värderingar och kultur som Sigicom, och vi känner att deras resa liknar den som vi har gjort tidigare. Nu påbörjar vi en integrationsprocess för att hitta ännu bättre lösningar relaterade till omgivningspåverkan, och ETM kommer innebära en solid grund för Sigicoms fortsatta satsning inom geoteknik, säger Torbjörn Rehnström, VD för Sigicom. 

För frågor och ytterligare information, vänligen kontakta Torbjörn Rehnström (torbjorn.rehnstrom@sigicom.com).