Övervakning av buller och vibrationer är en avgörande aspekt av stadsplanering och utveckling. Graham Parry, expert inom buller- och vibrationsmätning, delar med sig av värdefulla insikter om betydelsen av mätning av omgivningspåverkan i form av buller och vibration och diskuterar tekniska framsteg, påverkan på människors hälsa och bristen på nationell lagstiftning.

Läs hela artikeln här.