INFRA Net

Effektivitet och kontroll – INFRA Net ger dig full tillgång till alla mätprojekt via ett system för fjärrövervakning. Sensorer, dataloggrar, programvaror… allt du behöver som mätkonsult.

Boka en demo

INFRA Net – systemet för hantering av mätdata

Tack vare Sigicoms helhetslösning samlas all mätdata från omgivningspåverkan i samma system, INFRA Net, vilket är Sigicoms webbapplikation. Via INFRA Net tar du del av interaktiva datapresentationer och skapar rapporter utifrån resultatet av dina mätningar. I webapplikationen kan du även fjärrstyra ditt system, ställa in alarm och triggerpunktsnivåer samt välja vilka mottagare som ska få viktiga larm via sms och e-post. INFRA systemet är mycket uppskattat av våra kunder för sin användarvänlighet, tillförlitlighet och flexibilitet.

Hantera och justera projekt via INFRA Net

Med webbapplikationen INFRA Net kan du som mätkonsult få total överblick över dina projekt oavsett vart du befinner dig. Sigicoms INFRA system har den stora fördelen att kunna fjärrstyras, vilket gör att du kan ta emot alarm, justera mätinställningar och statusnotiser utan att besöka byggarbetsplatsen.

 

Öka din effektivitet och minska klimatpåverkan

Eftersom INFRA Net tillåter dig att fjärrstyra din utrustning, kan du som mätkonsult spara både restid och drivmedel för att ta dig till byggarbetsplatsen. De ekonomiska och miljömässiga fördelarna är många och du kan ägna mer tid åt din kärnverksamhet.

Nyckelfunktioner

Digital perfection hela vägen - Sanningen finns I sensorn. En helt digital sensor är mer exakt och är betydligt mindre känslig för störningar.
Standarder - Att investera i Sigicoms sensorer är en klok investering för framtiden, dom stödjer 50 olika standarder för framtida behov och utan extra kostnad.
Enkelt att montera och komma igång - Modern trådlös teknik som möjliggör smidig montering och igångkörning på några minuter och lika enkel demontering efter slutförandet av projektet.

Vibrationsmätning


Digital perfektion – hela vägen

Den kritiska komponenten är mätsensorn. En helt digital sensor ger mer exakta mätvärden, och är mindre känslig för störningar.

Uppfyller dina standards

Systemet uppfyller mer än 50 olika standards för vibrationsmätning. Det ingår I priset.

Enkel montering och uppstart

Modern trådlös teknik gör det möjligt att montera och starta upp systemet på några minuter, Och det är lika enkelt att montera ned det efter avslutad mätning.

Bullermätning

geotech-3

Anpassad bullermätning

Enheten för bullermätning är speciellt utvecklad för användning vid byggarbetsplatser. Du betalar endast för de funktioner som behövs där.

Lång batteritid

Vid normal användning räcker batteriet omkring 20 dagar. Batteriets laddning kan kontrolleras på distans, och systemet meddelar dig när det börjar bli dags för byte.

Enklare övervakning av buller

Konventionell bullermätning kräver vanligtvis omfattande förberedelser.

Geotekniskmätning

geotech-1

Mäter miljö- och geotekniska data i samma system

Registrera geotekniska data i samma system som du mäter vibrationer och buller. Det underlättar mätningen och möjliggör mer sofistikerad analys och rapportering.

Enklare geoteknisk övervakning

Konventionell geoteknisk övervakning kräver vanligtvis omfattande förberedelser och komplexa konfigurationer. Som en del av det multifunktionella INFRA-systemet kan samma funktionalitet enkelt och snabbt sättas upp.

geotech-3

Total spårbarhet

Med mätdata medföljer alltid information som tex. kalibreringsdatum, mjukvaruversion och serienummer.

Kundtjänst

Våra experter
hjälper gärna till

Hur kan vi hjälpa dig?