INFRA

Ett komplett system för omgivningspåverkan

example-08

Från mätning till analys och rapport

Sigicom tillhandahåller kompletta mätsystem för omgivningspåverkan. INFRA systemet är världsledande när det gäller integrerad mätning av vibrationer, buller, damm och geotekniska parametrar. Vi har allt du behöver från sensorer och dataloggrar till webapplikationen för hantering av mätdata.

Effektiv övervakning av omgivningspåverkan

Ta emot alarm. Följ upp och visualisera störningar i tydliga tabeller och grafer. Justera inställningar på distans. Generera rapporter med INFRA Net.

Skalbart för att matcha dina behov

INFRA-serien erbjuder ett brett sortiment av enheter som kan kombineras för att passa både stora och små projekt.

Uppfyller branschnormerna

För att även säkerställa effektivt samarbete kan berörda medarbetare tilldelas individuellt anpassad access till relevant information, när som helst.

Från inverkan till datarapport

INFRA underlättar övervakning av byggarbetsplatser – från sensor till rapportering.

 

Miljöpåverkan
Samla data
Överför data
Hantera data
Agera