Varför behövs kalibrering?

Vibrationsmätare och andra mätinstrument för övervakning av omgivningspåverkan används ofta vid tuffare miljöer som sprängningsarbeten och byggarbetsplatser. De innehåller precisionselektronik, mekanik och eventuellt andra känsliga sensorelement som behöver regelbunden kontroll och kalibrering. Är kalibreringsintervallet för långt kan mätavvikelser leda till problematisk sökning efter osäkra mätvärden bakåt i tiden.

Räcker det inte med self-test pulse?

Nej. Self-test pulse kan exempelvis klarlägga om mätinstrumentet varit monterad i rätt riktning men inte om den mäter korrekt. (Self-test pulse gäller enbart vibrationsinstrument)

Hur ofta måste en vibrationsmätare kalibreras?

Sigicom rekommenderar att instrumenten kalibreras med ett 12-månadsintervall. Om de är installerade på samma plats under lång tid kan det räcka att kalibrera var 24:e månad. Om en tillämplig nationell standard kräver ett kortare intervall gäller detta.

Hur vet jag när det är dags att kalibrera?

På mätinstrumentets kalibreringsetikett, medföljande i all data samt i INFRA Net, finner man datumet för senast utförda kalibrering. Sigicom kan ge kunden automatiserade påminnelser när det börjar bli tid för nästa kalibrering.

Hur går en kalibrering till?

Mätinstrumentet registreras och dess programvara uppdateras vid behov. Nedan följer en beskrivning på hur kalibrering för vibrationsinstrument går till.

Ett ”frekvenssvep” körs från 1 Hz till 1000 Hz, uppdelat i 60 steg. Kalibreringsprogrammet ritar en kurva över mätvärdena och jämför med kurvan från ett referensinstrument. Vid avvikelse anger programmet själv de nödvändiga åtgärderna och utför dem. Manuell justering behövs i regel inte. Sedan körs ett andra frekvenssvep för att bekräfta att alla parametrar är rätt satta. Det kalibrerade mätinstrumentet etiketteras med datum och godkännande. Kalibreringsprotokollet skickas digitalt till kunden.

Hur garanteras mätprecisionen?

Kalibreringsrutinen är datoriserad och följer ett exakt förlopp utan variationer. Alla referensinstrument är i sin tur kalibrerade av ett ackrediterat laboratorium. 

Hur lång tid tar kalibreringen?

Själva kalibreringsförloppet tar normalt någon timme men kan variera upp till det dubbla beroende på typ av instrument och antal kanaler. Utöver detta tillkommer tid för inregistrering, hantering, eventuell uppgradering av inbyggd programvara, dokumentskapande samt utskrivning. Sigicom strävar alltid efter att kunden ska få tillbaka sitt instrument inom ett par veckor efter att det ankommit hos aktuellt kalibreringslaboratorium. Den största variabeln är oftast aktuell kötid, det vill säga hur många andra instrument som finns inne för kalibrering vid aktuellt tillfälle. 

Hur vet jag att en vibrationsmätare är kalibrerad?

Kalibreringsdatumet skrivs vid kalibreringen in i mätinstrumentets minne och inkluderas i alla datafiler som skapas. Det framgår också av etiketten som sitter på mätaren. 

Hur gör jag vid en dispyt om mätvärden?

Sigicom rekommenderar att mätinstrument genast sänds in till Sigicom för ett omgående ”check as arrived-test” där inga justeringar görs förrän tvisten är avgjord

Var kan jag lämna in instrumenten för kalibrering?

Sigicom erbjuder kalibrering på fem av våra kontor världen över.

Kalibreringslaboratorium finns i Stockholm (Sverige), London (UK), Caen (Frankrike), Ottawa (Kanada) och Fort Collins (Colorado, USA). Se vidare information och leveransadresser under Kalibrering.