Stories

Här hittar du exempel på hur våra kunder har dragit nytta av INFRA systemet och alla dess fördelar. Tack vare systemets mångsidighet kan du mäta flera typer av omgivningspåverkan, så som exempelvis vibration, buller och damm.