Fältmätsystemet

INFRA Fältmätsystem mäter och övervakar vibrationer, buller och annan miljöpåverkan från bygg- och anläggningsarbeten, gruvor, bergtäkter, väg- och tågtrafik m.m.

INFRA

Våra tjänster

Service, kalibrering och support är några av de tjänster som säkrar att mätningar med INFRA mätsystem genomförs på ett effektivt och lönsamt sätt.

Tjänster

Maskinövervakning

ULTRA Maskinövervakning mäter och övervakar vibrationer på fläktar, pumpar, motorer, generatorer, kompressorer, separatorer m.m.

ULTRA

Kundcase