INFRA

En totallösning för fjärrövervakad mätning av vibration, buller och damm.

(Klicka på mätpunkten för navigering)

Dust

Noise

Vibration

INFRA S50 Bullermätare IEC-Klass 1

INFRA S50 Bullermätare mäter buller såväl utomhus som inomhus och kan även mäta stomljud.

Bullermätaren mäter den genomsnittliga ljudnivån (Leq) inom ett förutbestämt intervall. Dessutom mäts även den högsta momentana ljudnivån under en viss tidsperiod (Lmax).

 

 

Visa systembild

click
back

INFRA C12 Wireless Vibration Monitor

INFRA C12 är en triaxiell digital geofon och datalogger byggd i samma trådlösa enhet. C12 har ett inbyggt GSM-modem och GSM-antenn.

INFRA C12 registrerar bargrafer och transientdata simultant.

 

Visa systembild

click
back

INFRA Partikelmätare X20DM2 

INFRA Partikelmätare är en högkvalitativ sensor som simultant mäter följande parametrar:

  • PM10 partikelkoncentration
  • PM2.5 dust concentration
  • PM1,0 partikelkoncentration
  • TMP Total Mängd Partiklar

 

Visa systembild

click
back

INFRA Fjärrövervakat mätsystem

INFRA systemet är ett fristående övervaknings- och mätsystem, från sensor till webpresentation och rapport. Med INFRA kan du övervaka och mäta vibration, buller, damm, luftstötvåg, sprickrörelser, väder, fuktighet, temperatur och mycket mer.

Läs mer